Våre konsulenter

Onsagers har et bredt fagfelt av rådgivere innen patent, juridisk, varemerke og design.

Ønsker du å finne fagfolk innen ditt fagområde, bli kjent med ditt bransjeteam.

Patent

Lars-Fredrik Urang

Daglig leder / Leder patentavdelingen / Partner

Andre ansatte

Navn Stilling Telefon E-post
Sigurd Nordahl Regnskapskontroller (+47) 90 88 08 34 sigurd.nordahl@onsagers.no
Ragnheidur Kjartansdottir Trademark and Design Administrator (+47) 23 32 77 67 ragnheidur.kjartansdottir@onsagers.no
Helene Klungland Patentadministrator (+47) 23 32 77 53 helene.klungland@onsagers.no
Motahirah Mohammad Varemerke- og designadministrator (+47) 23 32 77 64 Motahirah.Mohammad@onsagers.no
Mona Norderud Patentadministrator (+47) 23 32 77 62 mona.norderud@onsagers.no
Anne Hauge Nilsen IT Systemadministrator (+47) 23 32 77 26 anne.hauge.nilsen@onsagers.no
Astrid Hansen Regnskapsmedarbeider (+47) 23 32 77 09 astrid.hansen@onsagers.no
Grethe Sørlie Regnskapsmedarbeider (+47) 23 32 77 44 grethe.sorlie@onsagers.no
Liv Margrete Sjøtveit Leder Økonomi / Partner (+47) 23 32 77 23 liv.sjotveit@onsagers.no
Solfrid Hjellhaug Patentadministrator (+47) 23 32 77 43 solfrid.hjellhaug@onsagers.no
Mette Løver Varemerke- og designadministrator (+47) 23 32 77 16 mette.loever@onsagers.no
Lise Fredhjem Patentadministrator (+47) 23 32 77 40 lise.fredhjem@onsagers.no
Hege Søgstad Varemerke og designadministrator (+47) 23 32 77 18 hege.sogstad@onsagers.no
Hege Eilertsen Årsavgiftansvarlig (+47) 23 32 77 25 hege.eilertsen@onsagers.no
Eva Stark Årsavgift ansvarlig (+47) 23 32 77 45 eva.stark@onsagers.no
Elin Hoksmo Patentadministrator (+47) 23 32 77 33 elin.hoksmo@onsagers.no
Anne-Sophie Raviol Varemerke og designadministrator (+47) 23 32 77 56 Anne-Sophie.Raviol@onsagers.no
Anne G. Johnsen Ansvarlig fornyelser og overdragelser (+47) 23 32 77 15 anne.g.johnsen@onsagers.no
Anita Nyland Ansvarlig fornyelser og overdragelser (+47) 22 32 77 63 anita.nyland@onsagers.no
Hilde Løver Vestli Leder HR, kontordrift og rettighetsforvaltning / Partner (+47) 23 32 77 29 hilde.vestli@onsagers.no