Arbeidserfaring

2021 - d.d.  : Patentrådgiver, Onsagers  AS, Oslo
2013 - 2020: Patentrådgiver, Tandbergs Patentkontor AS, Oslo
2008 - 2012: Operatør og stasjonssjef, Statens Kartverk, Svalbard
2004 - 2008: Optisk ingeniør og feltguide, Norsk Polarinstitutt, Svalbard
2002 - 2004: Lærer, Forsøksgymnaset/Sinsen Videregående skole, Oslo
1993  - 1996:  Sosiallærer, The Small School at Winestead, England.
1986  - 1993: Etablerte og driftet Humana, tøyinnsamling og utskipning til 3. verden, London
1979 - 1986: U-landshjelp fra Folk til Folk(UFF). Var med på å starte opp foreningen i Norge og Danmark.

Utdannelse

1997 - 2002: Hovedfag i romfysikk, Universitetet i Oslo og Svalbard.

Publikasjoner

Moen, J., H. C. Carlson, K. Oksavik, C. P. Nielsen, S. E. Pryse, H. R. Middleton, I. W. McCrea, and P. Gallop, EISCAT observations of plasma patches at sub-auroral cusp latitudes, Annal. Geophys, 24, 2363-2374, 2006.

Carlson, H. C., J. Moen, K. Oksavik, C. P. Nielsen, I. W. McCrea, and T. Pedersen, Direct observations of injection-events of subauroral-plasma into the polar cap, Geophys. Res. Lett., 2006.

[27][C][D]Zhang, Q. H., M. W. Dunlop, R. Y. Liu, H. G. Yang, H. Q. Hu, B. C. Zhang, M. Lester, Y. V. Bogdanova, I. W. McCrea, Z. J. Hu, S. R. Crothers, C. La Hoz, and C. P. Nielsen (2011), Coordinated Cluster/Double Star and ground-based observations of dayside reconnection signatures on 11 February 2004, ANNALES GEOPHYSICAE, 29 (10), 1827–1847, doi:10.5194/angeo-29-1827-2011.

Gerland S, Gascard J-C, Ivanov B, Nielsen C-P, Nilsen F, Pavlova O, Leu E, Tverberg V, Barrault S (2008) Fast ice evolution in Kongsfjorden compared with other Svalbard fjords. Polarnet Technical Report June 2008 (Azzolini R, ed.), CNR, Rome, Italy. pp. 44-46

Effekter av predatorkontroll og klima på bestandsforhold hos ærfugl på Svalbard Sluttrapport for Svalbards Miljøvernfond 2012 Børge Moe, Sveinn Are Hanssen, Bård-Jørgen Bårdsen, Frank Hanssen, Sophie Bourgeon, Olga Pavlova, Carl Petter Nielsen, Sebastian Gerland, Geir W. Gabrielsen

Språk

Norsk Engelsk

Oppsummering

Carl Petter har hovedfag i romfysikk fra universitetet på Svalbard (UNIS) og Universitetet i Oslo (UiO) fra 2002 og jobbet med interaksjonen mellom solvinden og jordens magnetfelt. Han har en bred faglig bakgrunn i Matematikk, Fysikk og Filosofi.

Carl Petter har jobbet med U-landshjelp med fokus på logistikk og drift av rullende materiell på 80 og 90 tallet. Han har bred erfaring i fra arktisk logistikk og forskning på 2000 tallet, jobbet for Norsk polarinstitutt og Kartverket sine avdelinger på Svalbard og har blant annet ledet Kartverkets geodetiske observatorium i Ny-Ålesund.

Fra 2013 til 2021 har han jobbet med patenter. Det faglige nedslagsfeltet er svært bredt: Telekommunikasjon, optikk, fysiske prosesser, havbruk, kirurgisk/medisinsk utstyr, off-shore, pumper, sykloner, mekanikk, sportsutstyr og verktøy.

Carl Petter har jobbet for Onsagers siden februar 2021.

Ta kontakt - Bidragsyter

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.