Design- og produktbeskyttelse

Designregistrering gir enerett til å bruke egne design kommersielt. Måten produkter er utformet og designet på, kan være avgjørende for markedssuksess.

Kontakt oss

En dokumentert enerett på et design sikrer bedriftens investeringer, og kan bidra til at designet gir langsiktig verdi. Les om hva designregistrering er, hvorfor det er viktig å beskytte designet og hvordan designregistreringer gjøres.

Hva er et design?

Med design menes alle typer fysiske gjenstander, samt emballasjer, logoer, skjermikoner, grafiske symboler, typografi, mønster og interiør – som for eksempel et kaféinteriør. Alle disse kan registreres som design.

Hva er designbeskyttelse?

Designbeskyttelse omfatter en juridisk beskyttelse av og dokumentert enerett på et design, det være seg hele produktet, eller deler av et produkt.

Designregistreringen viser når innleveringen av designet til Patentstyret ble gjort, og bildene i registreringen definerer også hvilket vern som blir gitt. En designregistrering er gyldig inntil rettigheten eventuelt blir utfordret av andre.

Viktig å merke seg er at designregistrering gir enerett på produktets utseende og form. Unik funksjonalitet eller teknologi går derimot under patentbeskyttelse.


Patenter - Alt du trenger å vite

Unikt design som del av et produkt eller tjeneste

Dersom et unikt design inngår i en bedrifts produkt og/eller tjeneste som har oppnådd en posisjon i markedet, er det viktig å ta vare på og utvikle dette designet. Et unikt design er viktig immateriell eiendom (IP) både i seg selv, og sammen med eventuelle varemerker.

Om produktet med det unike designet markedsføres under et varemerke med opparbeidet omdømme, kan dette bidra til å sikre produktets posisjon i markedet.

Les mer om IP-Strategi

Designbeskyttelse sammen med varemerkebeskyttelse

Designbeskyttelse kan også inngå i en kombinasjon med varemerkebeskyttelse. Et eksempel er Oslo kommunes visuelle identitet, bestående av ny logo og det visuelle konseptet «OSLO». Her ble logoen beskyttet som varemerke (beskyttelse for konkrete varer og tjenester). Samtidig ble den samme logoen og det visuelle «OSLO»-konseptet designbeskyttet. Slik kan enerett for en logo sikres, uten at den er tilknyttet konkrete kategorier av varer og tjenester (som ved varemerkebeskyttelse).

«Et unikt design er viktig immateriell eiendom (IP) både i seg selv, og sammen med eventuelle varemerker.»

Derfor er design og designregistrering viktig

Designet er både et uttrykk for produsentens kvalitet, kreativitet, tekniske nivå og seriøsitet, og er avgjørende for produktets suksess i markedet.

Et godt design på et produkt gir en unik mulighet til å bygge merkevare og ta nye markedsandeler. For at en bedrift skal lykkes med et produkt, må derfor designet sees på som en nøkkelfaktor som behøver en klar strategi.

Kundeprat med Drytech

REAL® suksessoppskrift

Les kundeprat

Designregistreringen bidrar til å vise bedriften som en seriøs aktør, med trygge rammer for samarbeidspartnere og investorer. Dette vernet kan også bidra til å forebygge konflikter og kan brukes som bevis i en eventuell konflikt. Du får i tillegg kontroll på hvem som skal tjene penger på designet, for eksempel ved å lisensiere ut produktet.

Når designet er registrert hos Patentstyret, er designet beskyttet av designloven. Et dokumentert eierskap til et design, og dermed enerett på kommersiell utnyttelse, hindrer andre i å bringe kopier ut på markedet. Dette sikrer investeringene du har gjort i design, og sørger for at ddu kan få langsiktig verdi av designet.

Med sin designbeskyttelse fikk den norske designeren Lasse Klein stoppet Amazon-annonser med falske produktkopier på 15 minutter. Les om Kleins gevinst av designregistrering her.

«Designregistreringen bidrar til å vise bedriften som en seriøs aktør, med trygge rammer for samarbeidspartnere og investorer.»

Kan mitt design designregistreres?

Designet må være unikt

For å kunne gjøre en designregistrering, må designet være unikt. Det kan ikke finnes andre registrerte design som gir samme helhetsinntrykk.

Før søknaden leveres inn bør du kartlegge eksisterende designregistreringer, og vurdere om du bryter andres rettigheter. Onsagers har juridisk og teknisk kompetanse som kan støtte deg i kartleggingen og gi råd om strategisk bruk av designregistreringer. Her kan våre IP-rådgivere blant annet hjelpe med en handlingsromsanalyse.

Designet må være nytt

Designet må også være nytt for at det skal kunne designregistreres. Dersom du allerede har vist designet på markedet, må det registreres innen 12 måneder fra designet ble vist offentlig første gang. I denne perioden, kalt grace period, er designet ikke beskyttet. Ordningen gjelder i Norge, EU og land som blant annet USA.

Kundeprat med The Tias Kettle

Gir kokekaffen nytt liv med patentert filterteknologi

Les kundeprat

Slik gjøres en designregistrering

Søknad sendes Patentstyret

Søknader om designregistrering sendes til Patentstyret, som tar en fast avgift på 1900,- NOK. Denne summen inkluderer registrering av ett design for fem år. Ved innsending av søknader for flere design samtidig, kommer en tilleggsavgift på 1300,- NOK per ekstra design.

Designregistrering i Norge

Onsagers bistår med designregistrering i Norge. Ved innvilget designregistrering gir dette enerett til å nytte designet kommersielt i Norge.

Designregistrering i utlandet

Onsagers kan også bistå med registrering av design i andre relevante markeder, som EU, Storbritannia, USA og Kina. Har du ønsker om å utnytte designet ditt kommersielt i spesifikke markeder, er det hensiktsmessig å registrere designet i hvert enkelt og aktuelt land.
Videre kan Onsagers støtte koordinering av designportefølje, innsigelser mot andres designregistrering og gi råd knyttet til utlisensiering av design.

Samarbeidet mellom patentrådgiver og klient er nå underlagt samme vern som norske advokater har

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende prat om designregistrering.