Ønsker du å registrere et varemerke?

Hos Onsagers får du en egen fullmektig som sikrer at varemerket dekker dine behov.

Vi hjelper deg med å

  • vurdere om ditt varemerke kan registreres
  • vurdere om du bør investere i navnet
  • levere inn og følge opp din varemerkesøknad

Du oppnår beskyttelse fra den datoen søknaden sendes inn, dersom varemerket blir registrert.

Du kan også velge å levere søknad selv på Patentstyret sine nettsider. Her kan du i tillegg sjekke om navnet er ledig.

Kontakt oss, så hjelper vi deg videre

Å ta kontakt er gratis og uforpliktende.
Alle dine opplysninger behandles konfidensielt.

Har du andre spørsmål eller utfordringer vedrørende ditt varemerke?

Gå til varemerkeportal