Artikkel Merkevare

Oslo kommune i ny drakt med solid beskyttelse

Oslo kommunes nye visuelle identitet høster oppmerksomhet internasjonalt. Med ny logo og det visuelle konseptet «OSLO» kan innbyggere i Oslo kommune raskt kjenne igjen kommunen som avsender. Men for at det skal fungere må også Oslo kommune være den eneste som bruker både logoen og konseptet.

Bakgrunnen for endringen er at Oslo kommune ønsket å lage en felles visuell identitet for å styrke Oslo kommune som én aktør. Den nye logoen er basert på byvåpenet St. Hallvard, og skal brukes i all kommunal kommunikasjon fremover. Det visuelle konseptet er inspirert av det som gjør Oslo til Oslo: fasadene, gateskiltene og naturen i byen.

Sammen har Onsagers og Oslo kommune sørget for en enkel, trygg og kostnadseffektiv beskyttelse av designet. Beskyttelsen sikrer kommunen en enerett som gjør at uønsket bruk kan hindres.

Kostnadseffektiv løsning

De visuelle endringene har allerede blitt synlig i bybildet, og i løpet av de neste årene vil det ferske designet pryde mer og mer av Oslos flater.

– Oslo kommune ønsket eierskap til sin nye identitet. Derfor har vi fått på plass en solid varemerke- og designregistrering, som gir hele identiteten et bredt vern, forklarer advokat Anders Ervin Solberg, som er spesialist innenfor patent-, varemerke- og designbeskyttelse hos Onsagers.

Løsningen til Oslo kommune ble å benytte seg av to former for beskyttelse. Den nye logoen er beskyttet som varemerke – et alternativ som gir håndfast og sterk beskyttelse for konkrete varer og tjenester. I tillegg er den samme logoen og det nye visuelle «OSLO»-konseptet designbeskyttet. Designbeskyttelsen sikrer enerett for logoen uten at den er knyttet til konkrete kategorier av varer og tjenester, slik tilfellet er ved varemerkebeskyttelse.

Illustrasjon: Creuna
«OSLO-konseptet» skal brukes til mange ulike formål og formater, farger og medier. Her er en digital assistent for å lage informajonsmateriell med «OSLO-konseptet» (Illustrasjon: Creuna)
Foto: Thomas Ekstrøm
«OSLO-konseptet» og ny logo vil prege Oslo Kommune sine biler fra Renovasjonsetaten (Foto: Thomas Ekstrøm)

– Når man skal velge riktig beskyttelse må man se på hvilket behov man har, hvilket marked man opererer i, og balansere det opp mot kostnad. For Oslo kommune har dette vært en smart, bred og kostnadseffektiv måte å beskytte identiteten på, der designbeskyttelsen supplerer varemerkebeskyttelsen av logoen, sier Solberg, som roser løsningen kommunen har satset på:

Illustrasjon: Creuna
Ny logo har blitt beskyttet effektivt med en kombinasjon av varemerke- og designbeskyttelse. (Illustrajon: Creuna)

– En klar fordel er at Oslo kommune har valgt en løsning som gir lavest mulig kostnad både for kommunen og innbyggerne.

Kontroll over egen identitet

Ansiktsløftet til kommunen høster allerede oppmerksomhet internasjonalt. Selskapet Creuna, som har utviklet logoen og det nye konseptet, har mottatt den prestisjetunge prisen Best of the Best Red Dot Award for resultatet. Se video på det prisvinnende konseptet fra Cruena under:

Med god beskyttelse av det prisbelønnede designet kan Oslo kommune være sikker på at logoen og identiteten deres brukes i tråd med deres verdier og prinsipper. I tillegg kan innbyggerne vite med sikkerhet at det er Oslo kommune som er avsender eller samarbeidspartner når logoen og designet pryder en brosjyre, et arrangement eller en nettside.

– Det har tidligere vært en utfordring for kommunen at det brukes ulike logoer og visuelle identiteter kommunalt. Den nye identiteten skal gå igjen på alle plattformer. For at det skal fungere er det avgjørende at Oslo kommune er den eneste som bruker den visuelle identiteten, understreker Solberg.

Fremover kan kommunen si ifra dersom det for eksempel trykkes opp t-skjorter som selges med Oslo-logoen i ulike suvenirbutikker i byen, eller dersom en festival benytter seg av kommunens logo uten avtale.

– Dette er et nødvendig tiltak for å sikre at gjenkjennelseseffekten designet og logoen har overfor borgerne ikke vannes ut.

Smart for offentlige aktører

Solberg mener Oslo kommunes valg av design- og varemerkebeskyttelse er en god løsning som kan inspirere andre kommunale og offentlige etater som ønsker eierskap til sine immaterielle verdier. For mens bruk av for eksempel byvåpen og kommunevåpen allerede er beskyttet av norsk lovverk, er blant annet logoer sårbare uten vern.

– Etter vårt syn er man helt avhengig av å vurdere varemerke- og designbeskyttelse i tilfeller som identitetsløftet til Oslo kommune. Alt annet vil være et risikospill. Med et registreringsbevis har du noe håndfast som viser eierskap, avslutter Solberg.

Alle foto: Thomas Ekstrøm

Illustrasjoner: Creuna

Video: Creuna

Bidragsytere

Anders Ervin Solberg

Spesialisering innen patent- varemerke- og designbeskyttelse. Holder stadig foredrag om hvordan IPR kan øke bedrifters konkurransefortrinn. Har også ført mange rettsaker.

Kristoffer Weltzien

Hjelper bedrifter med å opprette og beholde IP-rettigheter, lage strategier, heve kompetansen og bistå ved rettstvister. Hans 8 år i Patentstyret har vært verdifullt for klientene.

[gravityform id="31" title="true" description="true" ajax="true" tabindex="-1"]