patent varemerke

Etablere IP-rettigheter

IP-rettigheter sikrer konkurransefortrinn og handlingsrom som kan styrke din bedrifts markedsverdi og posisjon. Dine IP-rettigheter må være tilpasset din forretningskontekst og dine mål.

IP-rettigheter

Forsikring

Onsagers anbefaler bruk av patentforsikring som dekker rettshjelp og det rettslige erstatningsansvaret i forbindelse med tvister rundt bruk av immaterielle rettigheter som patenter, varemerker og opphavsrettigheter.

Haandhevelse

Håndhevelse

Betydelige verdier er knyttet til IP-rettigheter, og dersom de ikke respekteres kan det være nødvendig å håndheve rettighetene. Våre rådgivere bistår også med gyldighetsvurdering, innsigelse, protest og andre former for rettighetsavklaring.

IP-Ledelse

IP-ledelse

For å sikre at IP-strategien blir en vedvarende styrke for bedriften, bistår Onsagers’ bransjeteam med administrativt arbeid bl.a. operasjonalisering av strategiarbeid, skaffe beslutningsgrunnlag, porteføljestyring samt å bygge en IP-kultur med opplæring.

IP-Sjekk

IP-sjekk

Vi tilbyr en overordnet IP-sjekk som tar for seg verdikjeden i din virksomhet. Vi gir deg status på dagens IP-situasjon og en anbefaling om videre IP-strategi.

IP-Strategi

IP-strategi

En IP-strategi viser veien fra immaterielle ressurser til immaterielle verdier (IP). Man må konvertere ansattes kompetanse og kreativitet til verdier på best mulig måte og videreutvikler de immaterielle verdiene i selskapet som fremmer innovasjon og konkurransekraft.