Infokapsler og personvern

Her finner du informasjon om hvordan vi behandler persondata på Onsagers.no.

Onsagers AS har stor respekt for personvernet til alle brukere av onsagers.no og våre domener. Vi lagrer kun informasjon vi trenger, og tar vårt ansvar i forbindelse med behandling av personopplysninger alvorlig. Personvernerklæringen gjelder for enhver bruk av denne nettsiden.

Ved å bruke Onsagers AS sitt nettsted, godtar du våre vilkår og betingelser, som er beskrevet i vår personvernerklæring.

Hvordan og hvorfor vi samler inn personlig informasjon

På Onsagers sin nettside kan man lese vårt innhold uten at du må fortelle oss hvem du er eller oppgi noen personlig informasjon. I noen tilfeller ber vi om personopplysninger for å kunne levere de tjenester du ber om.

Når du selv aktivt kontakter oss via nettsidens funksjoner, lagrer vi persondata om deg. Dette skjer når du:

  • Fyller ut skjema på nettsiden
  • Sender oss en forespørsel eller gir oss tilbakemeldinger
  • Melder deg på vårt nyhetsbrev
  • Melder deg på bloggvarslinger

Det vil ikke bli innhentet personopplysninger uten ditt samtykke, og vi sender deg ingen markedsinformasjon uten samtykke. Konsernet samler kun inn nødvendige personopplysninger for å kunne levere tjenesten du ber om eller for å forbedre kundeopplevelsen.

Nyhetsbrev

Dersom du samtykker, innhenter og lagrer vi ditt navn og din e-post for å kunne sende deg relevant informasjon om vår bransje og oppdateringer fra Onsagers.

Vårt grunnlag for slik behandling er ditt samtykke, jf. GDPR artikkel 6(1)(a).

Å gi samtykke er frivillig, og du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke ved å klikke på lenken for avmelding i bunnen av mottatt nyhetsbrev.

Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på onsagers.no og våre underdomener. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal fungere best mulig.

Ved å benytte våre nettsider gjennom å hente informasjon eller benytte deg av våre tjenester, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies.

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at enkelte tjenester på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Hvem som samler inn dataene

Data som samles inn på denne nettsiden samles inn på vegne av Onsagers AS, Munkedamsveien 35, 0250 Oslo. Vi kan kontaktes på e-post: post@onsagers.no, telefon: +47 24 00 37 00

Personvernerklæring

Sist oppdatert 14.09.2023

1. INNLEDNING

Onsagers AS, organisasjonsnummer 932 214 636, (heretter «Onsagers», «vi» eller «oss») er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i virksomheten.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i den forbindelse. Denne personvernerklæringen gjelder for følgende fysiske personer:

  • personer som er klienter – personer som arbeider hos klienter som er virksomheter – personer som er motparter – personer som arbeider hos motparter – personer som er eller arbeider hos en virksomhet som er en motparts prosessfullmektig – personer som er i kontakt med oss i forbindelse med søknad om stilling – personer som arbeider hos våre leverandører – personer som på annen måte er i befatning med oss, for eksempel personer som skal delta på seminarer eller manuduksjoner, personer som mottar nyhetsbrev, journalister som tar kontakt med oss eller besøkende.

Vi samler også inn personopplysninger gjennom bruk av cookies på vår nettside. For mer informasjon om dette, se vår cookie policy.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

1.1 Personopplysninger «Personopplysninger» er enhver opplysning som kan knyttes til deg som fysisk person. «Behandling» av personopplysninger er enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke. Vi behandler personopplysninger til flere ulike formål, og disse vil beskrives nedenfor.

Vi bruker ikke personopplysninger til å ta automatiserte avgjørelser som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte påvirker registrerte.

1.2 Behandling av personopplysninger i vår advokatvirksomhet
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vår advokatvirksomhet. Klienter og motparter/motparters prosessfullmektiger utleverer en rekke personopplysninger til oss med det formål at vi skal utøve advokatvirksomhet. Vår advokatvirksomhet inkluderer gjennomføring av ID-kontroll, hvitvaskingskontroll, saksadministrasjon og fakturering i tillegg til korrespondanse internt og eksternt med personlige og juridiske aktører.

I forbindelse med utøvelse av advokatvirksomhet behandler vi alle typer personopplysninger, inkludert særlige kategorier av personopplysninger. Typisk vil vi behandle navn, kontaktinformasjon og stillingstittel til klient eller én eller flere kontaktpersoner hos en klient som er virksomhet, i tillegg til de personopplysningene som samles inn i forbindelse med gjennomføring av oppdrag fra klienter.

Vi behandler disse personopplysningene med det formål å oppfylle en avtale med og gjennomføre et oppdrag på vegne av klienter. Behandlingsgrunnlaget er avtale, samtykke eller i noen tilfeller at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. For enkelte behandlinger vil behandlingsgrunnlaget være våre berettigede interesser, som overstiger behovet for beskyttelse av de registrertes interesser, typisk gjelder dette kunnskapsforvaltning (ikke særlige kategorier av personopplysninger) og markedsføring.

Saksdokumenter (alle dokumenter som lagres på sak i vårt saksadministrasjonssystem) lagres som hovedregel i 10 år, men kan lagres lengre dersom klienten ber om det eller i særlige tilfeller hvor lengre lagringstid er nødvendig. Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og dersom det oppstår et særlig behov, for eksempel ved klager eller rettslige krav som rettes mot oss eller av oss.

1.3 Behandling av personopplysninger ved arrangementer Vi behandler personopplysninger når vi arrangerer seminarer, kurs og manuduksjoner for klienter, studenter og andre. Vi samler inn navn, kontaktopplysninger, stilling/studentstatus og arbeidsgiver/utdanningsinstitusjon for å organisere arrangementene, typisk ved bruk av påmeldings- og deltakerlister. I noen sammenhenger kan det også være aktuelt å sende påmeldings- og deltakerlister til øvrige deltakere. Det rettslige grunnlaget for slike behandlinger vil delvis være samtykke, noen ganger avtale eller at det er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser, som overstiger behovet for beskyttelse av de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

1.4 Behandling av personopplysninger ved rekruttering Vi behandler personopplysninger i vårt rekrutteringsarbeid. Vi samler inn opplysninger som navn, kontaktopplysninger, bilde, CV, søknad, vitnemål, attester, uttalelser fra referanser, intervjureferater og andre opplysninger som potensielle kandidater oppgir til oss. Det rettslige grunnlaget er dels at søkeren har samtykket til behandlingen, typisk innhenting av referanser eller at behandlingen er nødvendig og i vår berettiget interesse i forbindelse med behandling av søknaden.

For søkere som ikke blir ansatt sletter vi alle opplysninger automatisk hver 6 mnd. Dersom opplysningene ønskes oppbevart lenger, ber vi om samtykke til dette.

1.5 Særlig om taushetserklæringer og bruk av elektronisk utstyr I forbindelse med besøk i våre lokaler pålegger vi noen ganger besøkende å skrive under på en taushetserklæring. Formålet med dette er å sikre at besøkende ikke deler taushetsbelagte opplysninger med utenforstående. Det rettslige grunnlaget er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.
Taushetserklæringer oppbevares i bedriftens levetid.

Bruk av våre virksomhetssystemer, herunder wifi, genererer ulike typer logger. Disse kan for eksempel gi informasjon om når du bruker et datasystem. All internettaktivitet på våre systemer kan bli sporet tilbake til hver enkelt bruker. Logger på slik aktivitet lagres for å sikre at informasjonssikkerhet ivaretas og for å identifisere eventuelle sikkerhetsbrudd. Behandlingsgrunnlaget for dette er våre berettigede interesser.

1.6 Nyhetsbrev og annen markedsføring Vi sender ut nyhetsbrev og annen markedsføring per e-post til personer som har samtykket til dette og til personer som vi har et eksisterende kundeforhold til. Vi behandler navn, kontaktinformasjon og eventuelt informasjon om arbeidsgiver til dette formålet.

Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke til å motta slik markedsføring direkte i markedsføringshenvendelsen (f.eks. ved å trykke «Meld av» nederst i en e-post-henvendelse) eller ved å ta kontakt med oss gjennom kontaktinformasjonen nederst i dokumentet. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av slike personopplysninger er at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser, som overstiger behovet for beskyttelse av de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

Vi behandler personopplysninger til dette formålet frem til ditt samtykke til å motta markedsføringshenvendelser trekkes tilbake eller alternativt frem til det eksisterende kundeforholdet opphører.

2. HVEM VI DELER DINE PERSONOPPLYSNINGER MED OG BEHANDLING UTENFOR EØS-OMRÅDET

Vi bruker databehandlere som bistår oss med ulike prosesser og tjenester. Kategorier av databehandlere som vi benytter er leverandører av IT-systemer og andre tekniske systemer samt leverandører av driftstjenester. Vi har inngått databehandleravtaler med våre databehandlere for å sikre at personopplysninger blir behandlet på lovlig måte og under vår instruks.

I enkelte situasjoner trenger vi å dele dine personopplysninger med andre aktører i forbindelse med fusjoner, fisjoner og mulige oppkjøp. Vi kan også dele personopplysninger med andre tredjeparter dersom det er nødvendig og lovlig, for eksempel dersom det er pålagt ved lov (for eksempel med offentlige myndigheter).

Vår behandling av personopplysninger kan innebære overføring til land utenfor EØS-området. Vi gjennomfører egnede tiltak, i samsvar med GDPR kapittel V, for å sikre at slike overføringer skjer på lovlig måte. Slike tiltak inkluderer bruk av EUs standardkontrakter («Standard Contractual Clauses»). For mer informasjon kan du henvende deg til oss.

3. DINE RETTIGHETER

Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.

Selv om denne personvernerklæringen gir mye informasjon, kan du be om mer informasjon vedrørende hvordan vi behandler opplysninger om deg. Videre har du rett til innsyn i dine personopplysninger. Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet. Personopplysninger vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes, og du kan kreve at dette gjøres dersom vi ikke har sørget for det på eget initiativ. Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger. Du har rett til såkalt dataportabilitet, som innebærer å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger.

Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du også klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om å kontakte oss slik at vi først kan ta stilling til dine innvendinger og slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Personvernlovgivningen har omfattende bestemmelser om ovennevnte og det kan finnes unntak fra enkelte rettigheter. For eksempel er vi lovpålagt taushetsplikt vedrørende mange av personopplysningene vi behandler i vår advokatvirksomhet, og det kan for eksempel ikke gis innsyn i slike opplysninger. Dersom du ønsker å utnytte dine rettigheter, henvender du deg til oss gjennom kontaktinformasjonen nederst i dokumentet, og vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og normalt innen 30 dager.

4. SIKKERHET OG AVVIK

Vi har fysiske og tekniske beskyttelsestiltak samt prosedyrer som er egnet til å beskytte personopplysninger avhengig av typen av opplysninger. Disse beskyttelsestiltakene er laget for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tap, uautorisert tilgang, utilsiktet kopiering, bruk, endring og utlevering.

5. KONTAKTINFORMASJON

Vi er tilgjengelig for eventuelle spørsmål du måtte ha – send e-post til post@onsagers.no.