Om oss

Vi håndterer patent, varemerke og designbeskyttelse og bygger en solid IP-strategi for din bedrift. Våre ansatte har erfaring fra en rekke bransjer, og kombinerer inngående fagkunnskap med teknisk og juridisk kompetanse.

Onsagers leverer tjenester og rådgivning gjennom hele den immaterielle verdikjeden. Vi tar alltid utgangspunkt i din bedrifts målsettinger, forutsetninger og forretningsstrategi.

Vi jobber i bransjeteam, der våre rådgivere får anledning til å dyrke og videreutvikle sin interesse for ulike fagområder. Dette gjør at vi forstår din teknologi, og miljøet bedriften opererer i. Vi deltar ofte på arrangementer og konferanser for å holde oss oppdatert.

Vi samarbeidet tett med NHO og ulike innovasjonsklynger landet rundt. Gjennom 70 år har vi også knyttet til oss de beste IP-miljøene i verden, og kan tilby lokal tyngde for bedrifter som ønsker bistand også internasjonalt. Les mer om vårt internasjonale tilbud på www.onsagers.com.

Onsagers_advokat_team_2

Oppdaterte, engasjerte
og løsningsorienterte

Internasjonale anerkjennelser

Onsagers har vunnet en rekke priser som anerkjenner vår faglige spisskompetanse og evne til å levere verdi for kundene våre.

Kontakt oss