Våre samarbeidspartnere

NHO

NHO har en samarbeidsavtale med Onsagers som skal bidra til å heve NHO-bedriftenes bevissthet og kunnskap rundt sine immaterielle rettigheter og verdier, samt tilby medlemsbedriftene tilgang til rabatterte IPR-tjenester.

Nå kan du ta direkte kontakt via våre portaler og benytte vår digitale IP-kartlegger.

Innoventus Sør

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som har i oppdrag å bidra til å etablere, utvikle og bevare arbeidsplasser i Agder-regionen.

Protomore Kunnskapspark AS

Vår samarbeidspartner Protomore er Norges første industrielle innovasjonslab og har et omfattende nettverk av mentorer fra næringslivet.

Arkwright X

Arkwright X bistår og investerer i teknologibaserte oppstartsselskaper med fokus på B2B.