Portrett av Kristoffer Weltzien

Arbeidserfaring

2009 – d.d.: Onsagers AS, Advokat / Partner

2008 – 2009: Tandbergs Patentkontor AS, Advokatfullmektig / Avdelingsleder

2001 – 2008: Patentstyret, Rådgiver

2000 – 2001: Patentstyret, Seniorkonsulent

1998 – 2000: Miljøverndepartementet, Seniorkonsulent

Utdannelse

2007 – 2009: Norsk barnebokinstitutt, Forfatterstudier

1997 – 1997: Universitetet i Oslo (UiO), Grunnfag, Idéhistorie

1991 – 1997: Universitetet i Oslo (UiO), Juridisk embedseksamen, Immatrielle rettigheter og menneskerettigheter

1990 – 1990: Universitetet i Oslo (UiO), Spesialfag, Kriminologi

Artikler, publikasjoner, taler

Gjesteforeleser om varemerke- og IP-beskyttelse på NHO-konferansen i Oslo, august 2015.

Medlemskap

Advokatforeningen

 

SPRÅK

Norsk og engelsk

Oppsummering

Kristoffer er advokat og har jobbet med immaterielle verdier (IP) siden 2000. Arbeidet hans går ut på å hjelpe selskaper med å opprette og forvalte rettigheter og utvikle strategier, samt bistand ved rettstvister.

Kristoffer har spesialkompetanse innen opphavsrett, porteføljehåndtering, rettighetsetablering, lisensavtaler og IP-strategi. Han håndterer også arbeidskontrakter, fortrolighetsavtaler (NDA), arbeidstakeroppfinnelser, samarbeidsavtaler og avtaler ved felles innovasjon.

Kristoffer har erfaring innen en rekke tekniske områder, og fokuserer nå på farmasi, næringsmidler, kjemisk industri samt forbrukersektoren.

Klientene til Kristoffer er i dag hovedsakelig store norske bedrifter som driver med eksport, men også noen internasjonale bedrifter. Han har åtte års erfaring fra Patentstyret, noe som har vært særlig verdifullt for de internasjonale klientene ved håndtering av varemerke- og designsøknader i Norge. Han har også bistått i saker om piratkopiering av forbrukermerker for flere velkjente, internasjonale selskaper.

Spesialområdene til Kristoffer er farmasi og bioteknologi, kjemisk industri, næringsmiddelindustrien samt design og møbler.

Som partner i Onsagers AS er Kristoffer sterk i troen på at IP er et viktig verktøy for selskaper som vil nå sine strategiske mål, både nasjonalt og internasjonalt. Rollen hans er ofte å tilpasse klientenes IP-portefølje i tråd med deres strategiske mål, og etterse at IP-budsjettet brukes kostnadseffektivt og oppnår ønsket juridisk virkning.

Kristoffer gir generell og strategisk rådgivning om varemerker, og mer spesifikt om hvordan bedrifter kan utvikle og implementere varemerkestrategier. Han har holdt mange foredrag om temaet, blant annet på NHO-konferansen i 2015. Gjennom Onsagers samarbeidsavtale med NHO, har Kristoffer spesialisert seg på rådgivning til nyoppstartede bedrifter og gründere.

Hans tjenester går også ut på å gjennomføre handlingsromsanalyser (FTO), porteføljerevisjon, besvare konkurranserettslige spørsmål og tilgrensende problemstillinger. Han håndterer søknader og bistår ved håndhevelse og utøvelse av rettigheter.

Kristoffer Weltzien er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2009.

Relaterte artikler

Sikrer forskning og markedstilgang
Strategi

Sikrer forskning og markedstilgang

Fiskeri- og havbruksnæringen trenger å ta eierskap til egne kommersielle fordeler for å kunne ta ansvar for verdiskapningen etter oljen.

Varemerke er din viktigste eiendom
Merkevare

Varemerke er din viktigste eiendom

Det er like viktig å beskytte sitt varemerke som å installere alarm – og det bør altså gjøres før ulykken er ute. Det motsatte har mange smertelig erfart.