Vi opplever at mange som jobber med naturlig forekommende materialer, og utvikling av produkter basert på slikt materiale, har spørsmål knyttet til Nagoya-protokollen. Ofte oppstår usikkerheten når det skal søkes om EU-midler eller når man…
1382
Markedet og myndigheter stiller alle krav til en bærekraftig drift og en mer skånsom behandling av fisk i oppdrettsnæringen. Innovasjon på fiskehelse, med bedre formuleringer av fiskevaksiner kan vise seg å være en lønnsom vei…
1366
Permanent brønnplugging, eller P&A, er en hodepine for oljebransjen. Tilgjengelig teknologi representerer svært høye kostnader og antas å ha variabel levetid. Men det var før norske Interwell P&A kom opp med ideen om å bruke…
1249
Nordmenn er verdensmestre på elbil. Nå vil Zaptec gjøre oss bedre på lading, med intelligent strømstyring. Vi tok en kundeprat med CEO Simen Teigre.
4898
Bergensbaserte Seaproof Solutions leverer robust og fleksibel kabelbeskyttelse offshore, og har lyktes med den vanskelige overgangen fra olje til fornybar. Ved hjelp av patenter og nyervervet LEAN-kompetanse leverer de god prosjektøkonomi for prissensitive havvindparker.
1262
Grønn teknologi er mulighetenes marked for norsk maritim industri når strengere regulering av utslipp fra skip nærmer seg.
1397
Årets Frisk Fisk-konferanse ga håp om at lakselusa endelig skal møte sin Nemesis. Kari Simonsen deler sine refleksjoner etter konferansen.
1023
Ved å patentere sin unike foredlingsprosess, har norske Kebony blitt løftet frem som et miljøteknologiselskap i verdensklasse.
6227
Vi trenger flere gode løsninger for bekjempelse av lakselusen. Mye viktig utvikling skjer ute i norske fjordarmer, ofte uten at det blir løftet opp og gjort tilgjengelig for resten av bransjen.
2551
Idealisme alene er ikke nok – men det hjelper! Vi tok en prat med Bellona rundt det grønne skiftet og miljøteknologi innen maritim næring.
2634
I disse dager hvor mange hevder å se «slutten» på oljealderen er det godt å se at bærekraftig industri står klar til å overta.
1995
Krevende miljøkrav har ført til et kursskifte innen maritim industri, mot mer miljøvennlige fremdriftssystemer og lavere energiforbruk.
4339
bolger