Eiendom, bygg og anlegg

Bedrifter i bygg- og anleggsbransjen må stadig forholde seg til nye krav i et marked preget av sterk konkurranse. For å skille seg ut må man utvikle nye løsninger, og innovasjonsgraden er høy. For å sikre konkurransefortrinnene er dere avhengige av å sikre immaterielle rettigheter og ivareta IP.

Tilbake til alle bransjer

Endringer i offentlig regelverk stiller stadig større krav til bygg- og anleggsbransjen innen felt som energiøkonomi, inneklima (luftkvalitet, støy med mer), tilrettelegging for funksjonshemmede brukere, resirkulering, gjenbruk og behandling av materiell, og sikkerhet. Disse kravene er ofte en driver for nyskaping innen bygg- og anleggsbransjen, og bedrifter som finner vellykkede løsninger på slike krav kan oppnå en klar konkurransefordel overfor sine konkurrenter.

Onsagers deler bygg- og anleggsbransjen inn i 3 områder

  • Nybygg og rehabilitering innen bolig og næringsbygg
  • Byggevareprodusenter
  • Anlegg

Bransjeteam

Våre team har inngående tverrfaglig kompetanse om de juridiske og tekniske IP-utfordringene i din bransje.

Kontaktpersoner

Strategisk tilnærming – Økt betydning av innovasjon innen bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er også utsatt for et høyt kostnadspress, noe som har medført økt fokus på innovasjon og nyskapning for å senke tidsbruken og øke effektiviteten på prosjekter. Gode eksempler på dette er modulbaserte byggesystemer og «klikk»-montering av vegger og gulv.

Det høye kostnadspresset er til dels forårsaket av at aktører fra resten av Europa i større grad er med på å konkurrere om oppdrag i Norge.

De overnevnte driverne for innovasjon og nyskapning medfører ofte at det skapes tekniske løsninger som kan beskyttes med et patent. Når aktører innen bygg- og anleggsbransjen utformer forretningsstrategier bør de derfor inneholde en detaljert plan for immaterielle rettigheter (Intellectual Property Rights, IPR). Det er viktig å ha full oversikt over bedriftens fulle IP-potensial. Onsagers’ bransjeteam, med solid erfaring innen bransjen, kan hjelpe deg å bygge en solid IP-strategi.

Les mer om IP-strategi.

Grønn teknologi

Innen bygg- og anleggsbransjen er kravet om grønn teknologi, fra både kunder og offentlig regelverk, kanskje den viktigste driveren for innovasjon. Disse kravene fordrer ofte utviklingen av nye løsninger og teknologi, og bedrifter som lykkes med dette kan oppnå en klar konkurransefordel overfor sine konkurrenter.

Hos EPO kan du lese mer om utviklingen innen patentering av forskjellige løsninger relatert til grønn teknologi i Europa.

Selv om det skjer mye innovasjon innen grønn teknologi er det fortsatt størst aktivitet innenfor patentering av mer generell bygg- og anleggsteknikk, ofte relatert til mer effektive byggemetoder og bedre byggematerialer.

Etablere rettigheter av de immaterielle verdiene

Til tross for at innovasjon skaper muligheter for en virksomhet til å sikre både enerett og handlingsrom i forhold til konkurrenter, er det relativt liten bevissthet rundt dette innen bygg- og anleggsbransjen.

Etter Norges medlemskap i EPO må imidlertid også norske bedrifter ta mer hensyn til patenter innen bygg- og anleggsbransjen. Dette fordi alle europeiske patentsøknader som er innlevert etter 2008, har potensiale for å gi en enerett, som også kan gjøres gjeldende i Norge. En slik enerett vil være rimeligere å oppnå enn tidligere, og det forventes derfor at utenlandske aktører i større grad vil ønske å benytte seg av denne muligheten. Dette kan være en utfordring, men er en realitet som norske bedrifter må ta hensyn til.

De fleste kjenner til muligheten for å beskytte sine tekniske ideer og merkenavn ved å søke nasjonale myndigheter om patent og å registrere varemerke. Patent og varemerke hører innunder begrepet immateriell eiendom (Intellectual Property, IP) som blant annet omfatter patenter for beskyttelse av teknisk relaterte oppfinnelser, varemerker som beskytter merkenavn, produktdesign som beskytter utseendet til produktet, og tildeling av domenenavn.

I tillegg til rettigheter som varemerke, design og patent, er det viktig at en bedrift kartlegger all informasjon som til enhver tid holdes konfidensielt eller hemmelig. All slik informasjon som på en eller annen måte er satt i system i en bedrift omtales som immaterielle aktiva (Intellectual Assets).

Les mer om etablering av rettigheter.

IP-ledelse sikrer at IP-strategien blir en del av forretningsstrategien

Onsagers tilbyr et tett samarbeid med bedrifter og virksomheter for å bedre sikre at deres IP-strategi utgjør en del av forretningsstrategien. Som et verktøy i en slik prosess, blant annet for å identifisere rettigheter som bør beskyttes, avklare handlingsrom og lignende, kan det være til stor hjelp å utføre ulike analyser. Eksempler på slike analyser er IP due dilligence (kartlegging av rettighetene til bedriften), Patent Landscaping (bli kjent med patentlandskapet) og Freedom-to-Operate (finn ditt handlingsrom med en handlingsromsanalyse).

Utarbeidelsen av slike analyser gjør Onsagers i dialog med kunden, slik at resultatet er relevant og treffsikkert. Resultatet av analysen(e) brukes i det videre arbeidet med å bestemme den mest hensiktsmessige IP-strategien for din bedrift.

Les mer om IP-ledelse »

Kundeprat med The Tias Kettle

Gir kokekaffen nytt liv med patentert filterteknologi

Les kundeprat
Onsagers_Kontakt@2x

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.