IP-ledelse

Vi bistår med en enklere IP-hverdag!

For å sikre at IP-strategien blir en vedvarende styrke for bedriften, bistår Onsagers’ bransjeteam med administrativt arbeid som omfatter bl.a. operasjonalisering av strategiarbeid, skaffe beslutningsgrunnlag i analyser, porteføljestyring samt å bygge en IP-kultur med opplæring.

Forvaltning av IP-rettigheter og verdier

Når bedriften har etablert IP-rettigheter (patenter, varemerker og designregistreringer), er det behov for oppfølging og vedlikehold.

Overvåkning av konkurrenter og marked

I all utvikling er det viktig å ha oversikt over hva som skjer i markedet og hvilke rettigheter andre aktører har.

Analyse, kartlegging og beslutningsstøtte

Ved oppkjøp, investering, forskning og produktutvikling kan det være avgjørende å kjenne egne og andres rettigheter i dybden.

Utfordre tredjeparts rettigheter

Etablerte rettigheter kan utfordres, gjerne med en protest mot etablering av en rettighet, eller innsigelse mot en rettighet man mener er tildelt på sviktende grunnlag.

IP i salg og markedsføring

I markedsføring skjer det krenkelser av immaterielle rettigheter daglig, både bevisst og ubevisst. Vurderes andres kommunikasjon som krenkende, kan dette følges opp.

Kunnskapsheving og IP-kultur

For å lykkes med IP-strategi, bør det bygges opp IP-kultur i bedriften. Slik får alle ansatte et bevisst forhold til de immaterielle verdiene, og IP-lekkasje kan unngås.

Kundeprat

Våre kunder forteller hvilken betydning IP har hatt for deres suksess.

REAL® suksessoppskrift

Kombinasjonen av norske kvalitetsråvarer, stolte kokker og en unik frysetørkingsprosess har gjort Drytech til hoffleverandør til Forsvaret, NATO og tur-Norge. Nå er maten og merkevaren REAL® også i ferd med å erobre Europas friluftsentusiaster.

Tema

Dette er aktuelle artikler som vi tror kan være interessante for deg.

Her treffer du oss

Onsagers deltar på mange ulike konferanser i løpet av året. Kanskje vi sees?

Thehub

Industrikonferansen 2019

Industrikonferansen 2019 er en av Norsk Industris viktigste møteplasser for næringslivsledere, politikere og samfunnsaktører.
104
green-tech

Eksportkonferansen 2019

Norge er på defensiven når det gjelder eksport. På årets Eksportkonferanse skal det diskuteres hvordan vi kan tette eksportgapet.
127

Kontakt oss i dag

Har du IP-problemstillinger du ønsker å diskutere med oss? Du er alltid velkommen til en uforpliktende fagprat.

bolger