IP-ledelse

Vi bistår med en enklere IP-hverdag!

For å sikre at IP-strategien blir en vedvarende styrke for bedriften, bistår Onsagers’ bransjeteam med administrativt arbeid som omfatter bl.a. operasjonalisering av strategiarbeid, skaffe beslutningsgrunnlag i analyser, porteføljestyring samt å bygge en IP-kultur med opplæring.

Forvaltning av IP-rettigheter og verdier

Når bedriften har etablert IP-rettigheter (patenter, varemerker og designregistreringer), er det behov for oppfølging og vedlikehold.

Overvåkning av konkurrenter og marked

I all utvikling er det viktig å ha oversikt over hva som skjer i markedet og hvilke rettigheter andre aktører har.

Analyse, kartlegging og beslutningsstøtte

Ved oppkjøp, investering, forskning og produktutvikling kan det være avgjørende å kjenne egne og andres rettigheter i dybden.

Utfordre tredjeparts rettigheter

Etablerte rettigheter kan utfordres, gjerne med en protest mot etablering av en rettighet, eller innsigelse mot en rettighet man mener er tildelt på sviktende grunnlag.

IP i salg og markedsføring

I markedsføring skjer det krenkelser av immaterielle rettigheter daglig, både bevisst og ubevisst. Vurderes andres kommunikasjon som krenkende, kan dette følges opp.

Kunnskapsheving og IP-kultur

For å lykkes med IP-strategi, bør det bygges opp IP-kultur i bedriften. Slik får alle ansatte et bevisst forhold til de immaterielle verdiene, og IP-lekkasje kan unngås.

Kundeprat

Våre kunder forteller hvilken betydning IP har hatt for deres suksess.

REAL® suksessoppskrift

Kombinasjonen av norske kvalitetsråvarer, stolte kokker og en unik frysetørkingsprosess har gjort Drytech til hoffleverandør til Forsvaret, NATO og tur-Norge. Nå er maten og merkevaren REAL® også i ferd med å erobre Europas friluftsentusiaster.

Tema

Dette er aktuelle artikler som vi tror kan være interessante for deg.

Her treffer du oss

Onsagers deltar på mange ulike konferanser i løpet av året. Kanskje vi sees?

Pengedagen.jpg

Den store pengedagen i Grimstad

På Pengedagen i Grimstad vil du få hjelp til å stille sterkere når du skal benytte offentlige støtteordninger og sikre finansiering av utviklingsprosjekter
340
laks

Aqua Nor 2019

Onsagers bransjeteam for havbruk og fiskeri vil delta på Aqua Nor2019, som er verdens største messe for akvakultur-teknologi. Vi bringer et IP-perspektiv og høy bransjeinteresse.
331

Kontakt oss i dag

Har du IP-problemstillinger du ønsker å diskutere med oss? Du er alltid velkommen til en uforpliktende fagprat.

bolger