Whitepaper Digitalisering

Håndtering av immateriell kapital i selskaper

Onsagers-Forside-Handtering-av-IA-i-selskaper-1-1

Last ned whitepaper om håndtering av immateriell kapital

I dagens marked er immaterielle aktiva (IA) avgjørende for selskapers verdi og konkurransekraft. I USA og Europa representerer verdiene av IA i dag den klart største delen av selskapers verdi.

Hvordan bør selskaper forvalte denne verdien?

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til hele dokumentet.