IP-strategi

Løft din IP inn i din forretningsstrategi?

I en IP-strategi indentifiserer man alle bedriftens immaterielle ressurser, deretter etablere immaterielle verdier (IP) og videre sikre at man bruker IP'n strategisk i forretninsgsstrategien.

La oss analysere og kartlegge bediftens immaterielle verdier

For å kunne utforme en solid IP-strategi legges det et viktig arbeid med å kartlegge og analysere både indre og ytre faktorer relatert til rettighetssituasjon, forretningsmodell, samt markedssituasjon.

Utarbeidelse av en IP-Strategi som styrker konkurranseevnen

Med oversikt over bedriftens immaterielle verdier, markedssituasjon og handlingsrom, utarbeides en IP-strategi sammen med kunden som skal bli en del av og skal styrke bedriftens konkurransesituasjon.

Start med en kartlegging av dine konkurransefortrinn

Ved å ta vår nye digitale IP-sjekk får du et godt utgangspunkt for å utarbeide en IP-Strategi. I Onsagers IP-sjekk™ kartlegger vi bedriftens konkurransefortrinn og gir en anbefaling på hvor man bør fokusere i bedriftens IP-arbeid.

Kundeprat

Våre kunder forteller hvilken betydning IP har hatt for deres suksess.

Ingeniørkunst fra Hokksund solgt til Yamaha Motor

Rett før jul ble det kjent at den japanske motorsykkelprodusenten Yamaha Motor kjøper flere av Hokksund-selskapet Brudeli Techs patenter. Nå er oppfinneren bak klar med nye ideer.

Tema

Dette er aktuelle artikler som vi tror kan være interessante for deg.

Med grunnlag i en oversikt over bedriftens immaterielle verdier, markedssituasjon og handlingsrom, utarbeides en IP-strategi som skal bidra med å sikre og styrke bedriftens konkurransesituasjon.
1672
Allerede før utviklingen av en app settes i gang, bør man avklare hvordan man best kan styre og kontrollere prosessen. Sørg for å ha en plan for hvordan du sikrer eierskap til de immaterielle verdiene som skapes i en app.
4159
Sitter du på en idé, bør du velge riktig forretningsstrategi. Det er dessverre mange som ikke gjør en kvalifisert vurdering av hva som er den beste måten å forvalte ideen på, slik at den gir høyest mulig verdi.
5158
Alexander Osterwalder oppfordrer norsk næringsliv til kontinuerlig innovasjon i forretningsmodellen samt å fremme organisasjonskultur som systematisk jobber med å feile.
2494

Her treffer du oss

Onsagers deltar på mange ulike konferanser i løpet av året. Kanskje vi sees?

pengedagen

NHO Agder: Den store pengedagen

Bli med på Den store pengedagen i regi av vår partner NHO Agder og lær mer om hvordan du kan beskytte, finansiere og realisere din gode idé.
1827
shutterstock_630212066

Automatisering i Næringsmiddelindustrien 2020

Teknologi vi ser i industri 4.0 paradigme knytter verdikjeden tettere sammen og bidrar til den digitale revolusjonen av næringsmiddelindustrien.
2447

Kontakt oss i dag

Har du IP-problemstillinger du ønsker å diskutere med oss? Du er alltid velkommen til en uforpliktende fagprat.

bolger