IP-strategi

Løft din IP inn i din forretningsstrategi?

I en IP-strategi indentifiserer man alle bedriftens immaterielle ressurser, deretter etablere immaterielle verdier (IP) og videre sikre at man bruker IP'n strategisk i forretninsgsstrategien.

La oss analysere og kartlegge bediftens immaterielle verdier

For å kunne utforme en solid IP-strategi legges det et viktig arbeid med å kartlegge og analysere både indre og ytre faktorer relatert til rettighetssituasjon, forretningsmodell, samt markedssituasjon.

Utarbeidelse av en IP-Strategi som styrker konkurranseevnen

Med oversikt over bedriftens immaterielle verdier, markedssituasjon og handlingsrom, utarbeides en IP-strategi sammen med kunden som skal bli en del av og skal styrke bedriftens konkurransesituasjon.

Start med en kartlegging av dine konkurransefortrinn

Ved å ta vår nye digitale IP-sjekk får du et godt utgangspunkt for å utarbeide en IP-Strategi. I Onsagers IP-sjekk™ kartlegger vi bedriftens konkurransefortrinn og gir en anbefaling på hvor man bør fokusere i bedriftens IP-arbeid.

Kundeprat

Våre kunder forteller hvilken betydning IP har hatt for deres suksess.

Ingeniørkunst fra Hokksund solgt til Yamaha Motor

Rett før jul ble det kjent at den japanske motorsykkelprodusenten Yamaha Motor kjøper flere av Hokksund-selskapet Brudeli Techs patenter. Nå er oppfinneren bak klar med nye ideer.

Tema

Dette er aktuelle artikler som vi tror kan være interessante for deg.

Med grunnlag i en oversikt over bedriftens immaterielle verdier, markedssituasjon og handlingsrom, utarbeides en IP-strategi som skal bidra med å sikre og styrke bedriftens konkurransesituasjon.
1801
Allerede før utviklingen av en app settes i gang, bør man avklare hvordan man best kan styre og kontrollere prosessen. Sørg for å ha en plan for hvordan du sikrer eierskap til de immaterielle verdiene som skapes i en app.
4281
Sitter du på en idé, bør du velge riktig forretningsstrategi. Det er dessverre mange som ikke gjør en kvalifisert vurdering av hva som er den beste måten å forvalte ideen på, slik at den gir høyest mulig verdi.
5287
Alexander Osterwalder oppfordrer norsk næringsliv til kontinuerlig innovasjon i forretningsmodellen samt å fremme organisasjonskultur som systematisk jobber med å feile.
2638

Her treffer du oss

Onsagers deltar på mange ulike konferanser i løpet av året. Kanskje vi sees?

Norshipping_bilde2

Nor-Shipping 2022

Nor-Shipping samler verdens maritime industri annethvert år. Dette er et av verdens største møtesteder for bransjen, hvor 75 land er representert. Husk å legge turen innom vår stand C05-28.
275
Onsagers_IP-Lan_Toppbanner

Ta steget – Byggeklossene for å starte ditt eget selskap

Har du en idé, men er usikker på hvordan du skal gå frem for å realisere den?
261

Kontakt oss i dag

Har du IP-problemstillinger du ønsker å diskutere med oss? Du er alltid velkommen til en uforpliktende fagprat.

bolger