Portrett av Ekaterina Kuzmicheva

Utmerkelser

Ekaterina håndterer patentsøknader i Norge, EPO, og internasjonalt. Hun tilrettelegger dokumenter og formalia i patentsaker. Videre håndterer hun frister, formalia og korrespondanse med nasjonale og internasjonale kontakter. Hun foretar også registrering av overdragelser og navn- og adresseendringer overfor NIPO og EPO.

Før hun begynte i Onsagers AS i 2022, jobbet Ekaterina med registrering av industridesign i 7 år.

Ekaterina har en bachelorgrad i organisasjonsledelse fra Saint Petersburg State University of Economics and Engineering (ENGECON).

Språk: norsk, engelsk, russisk og fransk.