Arbeidserfaring

2019 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver
2018 – 2019: Zacco Norway AS, Partner og Patentrådgiver
2017 – 2018: Leogriff AS, Partner og Senior IP-Manager
2015 – 2016: Bryn Aarflot AS, Patentrådgiver
2013 – 2015: IDEX ASA, IP Specialist
2011 – 2013: Cisco Systems Norway AS, IP Manager
2011 – 2011: Zacco Norway AS, Patentrådgiver
2008 – 2011: Tandberg Telecom AS/Cisco Systems Norway AS
2006 – 2008: Zacco Norway AS, Patentkonsulent
2000 – 2006: SINTEF IKT, Forsker
1999 – 2000: Tandberg Television Systems AS, Utviklingsingeniør

Utdannelse

1994 – 1999 Universitetet i Oslo (UiO)
Cand.Scient Fysikk, Elektronikk og måleteknikk
Hovedfagsoppgave ved SINTEF og CERN (European Organization for Nuclear Research) innen strålingshardhet av silisium strålingssensorer

Oppsummering

Andreas er patentrådgiver og har lang erfaring IP-rådgivning og –ledelse samt IP-administrasjon. Han bistår med veiledning i forbindelse med strategisk anvendelse av IP i innovasjonsøyemed og i produkt- og tjenesteutvikling. Han gir også råd om strategisk beskyttelse av teknologi, og hvordan bedrifter kan anvende IP i kommersiell sammenheng.

Andreas gir råd om bruk av immaterielle verdier (IP) som et verktøy for å hjelpe bedrifter med å forsterke deres eksisterende forretningsstrategi for å nå sine strategiske mål. Dette gjøres ved å sikre selskaper kontroll og eierskap til sin egen verdikjede i et kunnskapsbasert samfunn. Han er opptatt av at bedrifter i tillegg til registrerbare immaterielle verdier (IPR) også bør utvikle andre aspekter av immaterielle verdier, slik som forretningshemmeligheter, til dokumenterte verdier for bedriften.

Andreas har erfaring som intern IP-ansvarlig i små og store, norske og multinasjonale, veletablerte og startup-selskaper. Han har gjennom den erfaringen god kunnskap innen de fleste aspekter ved IP, som å sette opp IP-administrasjons¬systemer for å identifisere nye ideer og teknologier utviklet i selskapet, rutiner for kommunikasjon med eksterne rådgivere, forarbeid til rettsaker, og håndtere Due-Dilligence prosesser mot store OEM. Han kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Andreas har bakgrunn som forsker i SINTEF og utviklingsingeniør i Tandberg Television AS, og har opparbeidet seg erfaring fra en lang rekke tekniske felt, som sensorer, elektronikk, halvledere, mikro- og nanosystemer, partikkelfysikk, strålingssensorer, biometri, fingeravtrykksteknologi, telekommunikasjon, samhandlingsteknologi, videokonferanser, audio- og videokodeker, sosiale medier, samt datamaskiner og programvare.

Spesialområdene til Andreas er: IT og kommunikasjon, media og underholdning, elkraft og elektronikk og fornybar energi og miljø.
Andreas håndterer IP due diligence-evalueringer og bistår sine klienter med alle aspekter av IP-forvaltning. Han er også erfaren innen vurdering av risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Han forbereder også IP-strategier og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Ta kontakt - Bidragsyter

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.