Portrett av Andreas Werner

Arbeidserfaring

2019 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver

2018 – 2019: Zacco Norway AS, Partner og Patentrådgiver

2017 – 2018: Leogriff AS, Partner og Senior IP-Manager

2015 – 2016: Bryn Aarflot AS, Patentrådgiver

2013 – 2015: IDEX ASA, IP Specialist

2011 – 2013: Cisco Systems Norway AS, IP Manager

2011 – 2011: Zacco Norway AS, Patentrådgiver

2008 – 2011: Tandberg Telecom AS/Cisco Systems Norway AS

2006 – 2008: Zacco Norway AS, Patentkonsulent

2000 – 2006: SINTEF IKT, Forsker

1999 – 2000: Tandberg Television Systems AS, Utviklingsingeniør

Utdannelse

2022: University of Strasbourg (CEIPI), Master of Laws (LL.M.), Intellectual Property Law and Management (MILPM)

1994 – 1999: Universitetet i Oslo (UiO) – Cand.Scient Fysikk, Elektronikk og måleteknikk.
Hovedfagsoppgave ved SINTEF og CERN (European Organization for Nuclear Research) innen strålingshardhet av silisium strålingssensorer.

Oppsummering

Andreas er patentrådgiver og har lang erfaring innen IP-rådgivning og –ledelse, samt IP-administrasjon. Han bistår med veiledning i forbindelse med strategisk anvendelse av IP i innovasjonsøyemed og i produkt- og tjenesteutvikling. Han gir også råd om strategisk beskyttelse av teknologi, og om hvordan bedrifter kan anvende IP i kommersiell sammenheng.

Andreas gir råd om bruk av immaterielle verdier (IP) som et verktøy for å hjelpe bedrifter med å forsterke deres eksisterende forretningsstrategi for å nå sine strategiske mål. Dette gjøres ved å sikre selskaper kontroll og eierskap til sin egen verdikjede i et kunnskapsbasert samfunn. Han er opptatt av at bedrifter i tillegg til registrerbare immaterielle verdier (IPR) også bør utvikle andre aspekter av immaterielle verdier, slik som forretningshemmeligheter, til dokumenterte verdier for bedriften.

Andreas har erfaring som intern IP-ansvarlig i små og store, norske og multinasjonale, veletablerte og startup-selskaper. Han har gjennom den erfaringen tilegnet seg god kunnskap om de fleste aspekter ved IP, som å sette opp IP-administrasjonssystemer for å identifisere nye ideer og teknologier utviklet i selskapet, rutiner for kommunikasjon med eksterne rådgivere, forarbeid til rettssaker, og håndtere Due-Dilligence-prosesser mot store OEM. Han kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Andreas har bakgrunn som forsker i SINTEF og utviklingsingeniør i Tandberg Television AS. Han har opparbeidet seg erfaring fra en lang rekke tekniske felt, som sensorer, elektronikk, halvledere, mikro- og nanosystemer, partikkelfysikk, strålingssensorer, biometri, fingeravtrykksteknologi, telekommunikasjon, samhandlingsteknologi, videokonferanser, audio- og videokodeker, sosiale medier, samt datamaskiner og programvare.

Spesialområdene til Andreas er IT og kommunikasjon, media og underholdning, elkraft og elektronikk, samt fornybar energi og miljø.

Andreas håndterer IP due diligence-evalueringer og bistår sine klienter med alle aspekter av IP-forvaltning. Han er også erfaren innen vurdering av risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Han forbereder også IP-strategier og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.