Portrett av Helene Klungland

Helene Klungland

IP Administrator – patent

Helene håndterer patentsøknader i Norge, EPO, og internasjonalt. Hun tilrettelegger dokumenter og formalia i patentsaker, innsigelser og andre patentrelaterte oppdrag for våre kunder. Videre håndterer hun frister, formalia og korrespondanse med nasjonale og internasjonale kontakter. Hun foretar også registrering av overdragelser og navn- og adresseendringer overfor NIPO og EPO.