Portrett av Kari Helen Simonsen

Arbeidserfaring

2008 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney

2002 – 2008: Onsagers AS, Patentrådgiver

2001 – 2002: Tandbergs Patentkontor (advokatfirma), Patentrådgiver

1993 – 2001: Patentstyret (NIPO), Senior saksbehandler

Utdannelse

1986 – 1993: Universitetet i Oslo (UiO), Cand.Scient (M.Sc), Biokjemi/Bioteknologi

Erkjennelse

Patent star 2021
Top 250 Women in IP 2021
Managing IP – IP Stars

Medlemskap

Norske Patentingeniørers Forening
Norsk Biokjemisk Selskap
NIR (Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse)
EPI
FICPI

Språk

Norsk og engelsk

Utmerkelser

Kari er patentrådgiver med bakgrunn fra biokjemi/bioteknologi. Siden 1993 har hun jobbet med å identifisere behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Gjennom årene har hun utarbeidet og håndtert en rekke patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Med sin lange erfaring fra IP-rådgivning innenfor legemiddelområdet, herunder farmasi, farmakologi, legemiddelkjemi med mer, har hun gjort vurderinger om ugyldighet og inngrep samt bistått advokater i rettssaker om patenter relatert til: paroksetin, citalopram, escitalopram, omeprazol, lansoprazol, atorvastatine, alendronat, bikalutamid, donepezil, fentanyl, irbesartan, oksykodon, sildenafil, tiotropium, tadalafil, formoterol/budesonid og flere andre.

Kari har også arbeidet mye innenfor næringsmiddelområdet, fiskehelse/aquakultur og med diagnostikk. I tillegg har hun erfaring fra rettstvist som sakkyndig vitne.

Klientene til Kari er store multinasjonale selskaper, SMB og enkeltstående forskere og -forskningsmiljøer. Det store spennet i type klienter, gir en unik erfaring i å tilpasse rådgivningen for hver enkelt klients behov.

Spesialområdene til Kari er farmasi og life science, kjemisk industri, næringsmiddelindustrien samt havbruk og fiskeri.

Kari kartlegger og analyserer konkurrentenes patenter og vurderer omfang og gyldighet av disse. Videre kan hun angripe disse med protest og klage. Hun vurderer også risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre håndterer hun klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. I tillegg utfører hun handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Kari Simonsen er senior partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2002.

Relaterte artikler

Fra hav til marked på årets BIOPROSP i Tromsø
Forskning

Fra hav til marked på årets BIOPROSP i Tromsø

Den internasjonale BIOPROSP-konferansen lykkes med å forene vitenskap og næringsinteresser. Fremover vil vi se flere nye medisiner og næringsmidler som et resultat av bioprospektering i det marine miljøet som vil komme samfunnet til gode.

Hvem eier forskningsresultater?
Forskning

Hvem eier forskningsresultater?

I forskningsprosjekter som kan lede til oppfinnelser, bør man avklare hvem som er oppfinneren og andre roller i forkant. Dette ble et aktuelt tema på Brennpunkt.