Portrett av Olivier Cauchois

Arbeidserfaring

2022 – d.d.: Onsagers, European Patent Attorney

2021 – 2022:  Onsagers, Patent Attorney

2018 – 2020: Oslo Patentkontor, Patentrådgiver

2014 – 2018: Spinchip Diagnostics AS, Research Scientist

Utdannelse

2008 – 2012: Universitet Paris-Saclay: PhD tvers Fysikalsk kjemi og Farmasi- Summa cum laude PhD avhandling om Design, klargjøring og karakterisering av nanopartikler av komplekse former.

2007 – 2008: Mastergrad i Bioteknologi, ESPCI Paris – PSL

2004 – 2007: Sivilingeniør, spesialitet i Kjemi, ESPCI Paris – PSL

Publikasjoner

Shape-Controlled Nanoparticles for Drug Delivery and Targeting Applications
Jan 8, 2017 Polymer Nanoparticles for Nanomedicines A Guide for their Design, Preparation and Development, pp 159-184, Springer

Molecular weight controls the elongation of oblate-shaped degradable poly(γ-benzyl-l-glutamate)nanoparticles
Jun 1, 2013 International Journal of Pharmaceutics

Conception, Preparation & Characterization of nanoparticles of complex shapes : Study of their in vivo fate
Dec, 2011 PhD thesis

Språk

Fransk, engelsk, norsk.

Oppsummering

Olivier er patentrådgiver og sivilingeniør med spesialitet innenfor kjemi, og har doktorgrad på tvers av fysikalsk kjemi og farmasi.
Med sin brede sivilingeniørutdannelse (kjemi, biologi, fysikk) og doktorgrad, har Olivier god erfaring med og en unik bakgrunn for håndtering av dagens skifte mot konvergerende teknologipatenter. Olivier jobbet også i flere år med å forske på nanoteknologi, og har dermed en omfattende forståelse av forskningsprosesser og bioteknologi.

Olivier har også bred kompetanse innen andre tekniske områder, som blant annet materialkjemi, medisinsk utstyr, polymervitenskap, formulering, nanoteknologi og farmasi.

Siden 2018 har han jobbet med å identifisere behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Klientene til Olivier er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper, til SMB og enkeltstående forskere og -forskningsmiljøer. Det store spennet i type klienter, gir en unik erfaring i å tilpasse rådgivningen for hver enkelt klients behov.

Spesialområdene til Olivier er farmasi og life science, kjemisk industri og helseteknologi.

Olivier har vært ansatt i Onsagers siden januar 2021.