Portrett av Tonje Sønstevold

Utdannelse:

2018 – 2021: Philosophiae Doctor (PhD) ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, og avdeling for molekylær cellebiologi ved institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus.

2014 – 2014: Molekylærbiologi, biokjemi og cellebiologi som enkeltemner ved Universitetet i Oslo.

2012 – 2014: Master i biomedisin retning human fysiologi ved Universitetet i Bergen. Masteroppgaven ble utført ved institutt for biomedisin, og omhandlet senskader etter strålebehandling av hode- og halskreft, og effekten av hyperbar oksygenbehandling.

2009 – 2012: Bachelor i biologi ved Universitetet i Bergen. Valgfag rettet mot biokjemi, cellebiologi, organisk kjemi, bioteknologi og fysiologi. Ett av semestrene under Bachelorgraden ble utført ved University of Waikato, New Zealand, og ett ved Universitetet i Oslo.

Erfaring:

2021 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver

2018 – 2021: Oslo universitetssykehus/Universitet i Oslo, PhD-kandidat. Forskning omhandlende cellulære stress responser ved bruk av nanopartikler som «drug delivery vehicle».

2017 – 2018: Veterinærinstituttet, forskning omhandlende interaksjonen mellom infeksiøs lakseanemi-viruset og laksens røde blodceller

2016 – 2017: Oslo universitetssykehus, Avdelingsingeniør. Forskning omhandlende in vitro studier av nanopartikler.

2015 – 2016: Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus, Avdelingsingeniør. Forskning omhandlende effekten av hyperbar oksygenbehandling for senskader etter strålebehandling av hode- og halskreft.

Språk

Engelsk, norsk

Tonje er patentrådgiver med bakgrunn fra biologi, biomedisin og molekylær cellebiologi. Hun har en master innen fysiologi og en doktorgrad innen cellulære stressresponser ved bruk av nanopartikler i behandling.

Tonje har bred erfaring innen basalforskningen med over seks års erfaring fra ulike universiteter og forskningsinstitusjoner, hvor hun har jobbet med både in vivo dyremodeller og in vitro cellekultur-modeller. Hun har blant annet forsket på hyperbar oksygenbehandling av senskader etter strålebehandling av hode- og halskreft, mekanismer for infeksjon og karakterisering av virussykdommer hos oppdrettsfisk, samt cellulære mekanismer for å øke celleoverlevelse eller fremme celledød ved bruk av nanopartikler som bærer av legemidler.

Tonje jobber med å identifisere behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Klientene til Tonje er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper, til SMB og enkeltstående forskere og -forskningsmiljøer. Det store spennet i type klienter, gir en unik erfaring i å tilpasse rådgivningen for hver enkelt klients behov.

Tonje har jobbet i Onsagers siden oktober 2021.

Publikasjoner

01.2022 Engedal N, Sønstevold T, Beese CJ, Selladurai S, Melcher T, Simensen JE, Frankel LB, Urbanucci A, Torgersen ML. Measuring Autophagic Cargo Flux with Keima-Based Probes. Methods Mol Biol. 2022;2445:99-115. doi: 10.1007/978-1-0716-2071-7_7.

12.2021 Sønstevold T, Engedal N, Torgersen ML. Perturbation of Cellular Redox Homeostasis Dictates Divergent Effects of Polybutyl Cyanoacrylate (PBCA) Nanoparticles on Autophagy. Cells. 2021; 10(12):3432. https://doi.org/10.3390/cells10123432

09.2021 Øverbye A, Torgersen ML, Sønstevold T, Iversen TG, Mørch Ý, Skotland T, Sandvig K. Cabazitaxel-loaded poly(alkyl cyanoacrylate) nanoparticles: toxicity and changes in the proteome of breast, colon and prostate cancer cells. Nanotoxicology. 2021 Sep;15(7):865-884. doi: 10.1080/17435390.2021.1924888.

04.2020 Sønstevold T, Engedal N, Mørch Ý, Iversen TG, Skotland T, Sandvig K, Torgersen ML. Structural Variants of poly(alkylcyanoacrylate) Nanoparticles
Differentially Affect LC3 and Autophagic Cargo Degradation. J Biomed Nanotechnol. 2020 Apr 1;16(4):432-445. DOI: 10.1166/jbn.2020.2906.

08.2019 Szwed M, Sønstevold T, Øverbye A, Engedal N, Grallert B, Mørch Ý, Sulheim E, Iversen TG, Skotland T, Sandvig K, Torgersen ML.
Small variations in nanoparticle structure dictate differential cellular stress responses and mode of cell death. Nanotoxicology. 2019 Aug;13(6):761-782.
DOI: 10.1080/17435390.2019.1576238.

10.2017 Sønstevold T, Johannessen AC, Reed RK, Salvesen GS, Stuhr L. Hyperbaric oxygen treatment did not significantly affect radiation
injury in the mandibular area of rats. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2018 Feb;125(2):112-119.
DOI: 10.1016/j.oooo.2017.10.014.

08.2017 Øverbye A, Holsæter AM, Markus F, Škalko-Basnet N, Iversen TG, Torgersen ML, Sønstevold T, Engebraaten O, Flatmark K, Mælandsmo
GM, Skotland T, Sandvig K. Ceramide-containing liposomes with doxorubicin: time and cell-dependent effect of C6 and C12 ceramide. Oncotarget. 2017 Aug 12;8(44):76921-76934. DOI:10.18632/oncotarget.20217.

06.2015 Sønstevold T, Johannessen AC, Stuhr L. A rat model of radiation injury in the mandibular area. Radiation oncology (London, England).
2015;10:129. DOI:10.1186/S13014-015-0432-6.

Relaterte artikler