Portrett av Gabriella Nyström Gustavsson

Arbetslivserfarenhet

2017 – 2024: Advokatfirman Lindahl, Associate/ Senior Associate

Utbildning

2012 – 2017: Lunds universitet – Juristexamen
Skrev uppsatsen “Domsrätt vid gränsöverskridande upphovsrättsintrång på internet – En analys av domstols behörighet grundad på Bryssel Ia-förordningens artikel 7.2” som belönades med stipendium.

Medlemsskap

INTA

Medlem av styrelsen i FIF (Föreningen Immaterialrättsligt Forum)

Språk

Svenska, engelska

Kommende konferanser

Gabriella Nyström Gustavsson är jurist och arbetar som IP Legal Counsel på Onsagers. Hon är specialiserad inom immaterialrätt och har bred erfarenhet av att arbeta med en rad olika branscher och industrier, både med inhemska och internationella bolag. Gabriella arbetar framförallt med varumärkesrätt men har även erfarenhet av att arbeta med upphovsrättsliga och marknadsrättsliga frågor.

Gabriella har erfarenhet av att arbeta med olika typer av processer vid EUIPO, Patent- och registreringsverket samt tvistlösning vid svensk domstol. Hon arbetar därutöver med rådgivning avseende IP-strategier, vidmakthållande och upprätthållande av rättigheter och rådger även vid upprättande och förhandlande av olika typer av IP-avtal.

Gabriella har arbetat på Onsagers sedan mars 2024 och sitter i Sverige.