FMCG, næringsmiddel­ og ernæring

Høy konkurranse fra inn- og utland, mektige kjeder og kravstore forbrukere som stadig vil ha nye, sunnere og ferskere produkter, fordrer en klar IP-strategi.

Tilbake til alle bransjer

Det foregår rivende utvikling og forskning innenfor næringsmiddelteknologien, blant annet for å frembringe nye produkter og bedre fremstillingsmetoder for mat og dyrefôr. Politikere og helsemyndigheters fokus på et sunt kosthold, og forbrukernes økende etterspørsel etter sunne alternativer og spesialprodukter, samt krav til bærekraftig og miljøvennlig produksjon, bygger opp under dette. Det er også utfordringer knyttet til den økende befolkningsveksten i verden, hvilket driver frem nye ideer knyttet til blant annet matvareproduksjon, konservering og transport.

Vårt bransjeteam har erfaring med IP-rettet arbeid for næringsmiddelindustrien, og kjenner hele verdikjeden som omfatter blant annet:

  • Fasen med behov for støtte og etablering av immaterielle verdier (IP) for blant annet investorene.
  • Produksjon, med kjennskap til egen så vel som utlisensiert produksjon.
  • Salgsleddet og distribusjonen, med direkte og indirekte partnere.
  • Partneravtaler, som opprettholder kontroll på dine verdier.
  • Krav og reguleringer rundt IP i ulike deler av verden.

Til tross for at forbrukere omtrent daglig ser nye matvareprodukter på markedet, er nok de færreste klar over at mange av disse patentbeskyttes. Våre undersøkelser viser at særlig internasjonale aktører innen næringsmiddelbransjen har økende iver etter å patentbeskytte sine produkter, og at deres rettigheter også er eller kan bli gjort gjeldende i Norge.

Bransjeteam

Våre team har inngående tverrfaglig kompetanse om de juridiske og tekniske IP-utfordringene i din bransje.

Kontaktpersoner

Strategisk perspektiv på IP innen næringsmiddelindustrien

For norske aktører medfører det økende antallet patentsøknader og patenter et behov for større bevissthet rundt IP-strategi. Dette gjelder både med tanke på å vurdere patentbeskyttelse av egne produkter og metoder, samt for å skaffe seg oversikt over andres rettigheter.

Større bevissthet rundt IP-strategi medfører at man unngår å gjøre inngrep i andres rettigheter, og skaper større handlingsrom for utvikling av egne produkter.

Våre rådgivere kan bidra til å gi aktører innen næringsmiddelbransjen større bevissthet rundt IP-strategi gjennom patentlandskapsanalyser, inngrepsanalyser og ulike overvåkningstjenester. Verktøyene kan aktivt benyttes for å sikre handlingsrom i en næring med intensiv utvikling.

Når aktører innen næringsmiddelindustrien utformer en forretningsstrategi, er det fordel å ha en detaljert plan for hvordan verdiene i selskapet kan og bør forvaltes og utvikles. For å oppnå maksimal effekt er det viktig å ha full oversikt over bedriftens fulle IP-potensial. Vårt bransjeteam har solid erfaring innen næringsmiddelbransjen og bistår i arbeidet med å bygge en effektiv IP-strategi som fremmer innovasjon og konkurransekraft i en utsatt næring.

Les mer om Strategisk tilnærming

Etablere rettigheter – patent, design- eller varemerkebeskyttelse?

For at et produkt eller en fremgangsmåte skal være patenterbar, må oppfinnelsen være ny og skille seg vesentlig fra det som allerede er kjent.

De senere årene har det kommet en rekke helsevennlige og nyskapende produkter på markedet. Flere av disse er patentbare. Det finnes for eksempel tusenvis av patenter og patentsøknader knyttet til fremstilling av, eller produkter med innhold av søtningsstoffet Stevia.

En rekke patenter og patentsøknader knytter seg også til ulike typer proteinpulver og proteinrike produkter, samt fremstilling og anvendelse av disse. Tilsvarende gjelder også produkter som faller inn under begrepet «functional food» – matvarer som i tillegg til å være et næringsmiddel også sies å ha en ytterligere helsebringende effekt. Innenfor denne kategorien faller eksempelvis produkter som melk tilsatt bakterier med gunstig effekt på fordøyelsen (probiotika), D-vitaminberiket melk, og mat beriket med omega-3-fettsyre.

Gjennom søk i patent og annen litteratur bistår Onsagers kundene med å vurdere patenterbarheten av nye produkter og fremgangsmåter. Jo tidligere i utviklingsprosessen dette gjøres, jo bedre er muligheten for å kunne etablere egne rettigheter som ikke ligger for nær tidligere kjente produkter. Onsagers bistår også med utarbeidelse og håndtering av patentsøknader innenfor dette fagområdet.

Dagligvarebransjen har stor konkurranse og hyppige produktlanseringer. Samtidig som mange produkter og smaksvarianter får et kortvarig liv, inneholder de fleste handlekurver også gamle klassikere som Stabburet leverpostei, Pizza Grandiosa og Toro-supper.

Nye produkter og emballasjedesign er immaterialrettslige utfordringer for aktørene. Det skal tas hensyn til at man ikke gjør inngrep i eksisterende rettigheter, samtidig som man skal ta tilstrekkelig grep for å sikre enerett til egne, innovative produktnavn og design.

Vi ser stadig aktører som trår feil i slike situasjoner grunnet mangelfull bevissthet rundt egne immaterielle rettigheter.

En trend vi har sett i dagligvarebransjen den siste tiden er «co-branding» og utvidelse av kjente merkevarer til nye produktgrupper. Eksempler på dette er Stratos-kjeks, Polly-sjokolade og Smash-is. Ved slike utvidelser av varesortimentet er det viktig å være bevisst på om gamle varemerker også er beskyttet for nye vareklasser.

Det er en utfordring, spesielt for markedsledende aktører, at andre aktører legger seg tett opp til kjente produkters emballasjedesign. Flere slike saker har de siste årene blitt behandlet i rettssaker og av NKU, og vi ser en økende trend til bevissthet på denne problemstillingen i markedet.

varemerke

Vil du registrere varemerke?

Vi hjelper deg med å vurdere om varemerket kan registreres, og leverer og følger opp din søknad og rettighet som din fullmektig.

IP-ledelse tilbyr analyser og forvaltningshjelp

Onsagers bistår kunder med å utvikle skreddersydde IP-strategier. Dette innebærer ofte behov for analyser av rettighetsbildet gjennom landskapsanalyser, FTO-analyser, samt analyser av hvorvidt patent-, varemerke-, eller designrettigheter er egnet til å støtte oppunder kundens konkurransefortrinn og FoU-investeringer. En velutviklet IP-strategi er et egnet styringsverktøy som sikrer best mulig beskyttelse og handlingsrom i de rette markedene til enhver tid.

Mange av Onsagers’ kunder har store porteføljer hvor vi bistår med porteføljestyring for å sikre en best mulig beskyttelse av rettighetene.

Les mer om IP-ledelse

Kundeprat med Spermvital

Norsk forskning gir økt fruktbarhet og bedre lønnsomhet for melkebønder

Les kundeprat
Onsagers_Kontakt@2x

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.