Fashion og design

Møbelprodusenter, industridesignere og grafikere har omdømme, kjennskap og merkevarestyrke som viktigste konkurransefortrinn, men sikrer de sitt unike arbeid?

Tilbake til alle bransjer


I tillegg til de etablerte møbelprodusentene i Norge, har det de siste årene kommet flere norske møbelbedrifter og designere som forsøker å etablere seg både nasjonalt og internasjonalt. De største driverne for innovasjon innen møbel- og designbransjen er utvikling av det funksjonelle og designmessige til en riktig pris. Norske møbler kjennetegnes ved god kvalitet og funksjonell design, hvilket gjenspeiles i prisen. Det er relativt dyrt å produsere møbler i Norge sammenlignet med lavkostnadsland i Øst-Europa og Asia.

Vår møbel- og designbransjegruppe har erfaring som omfatter arbeid med blant annet:

  • Grafikk- og industridesign
  • Møbelprodusenter, inklusive material- og komponentleverandører
  • Tekstil og konfeksjon
  • Emballasjedesign

Bransjeteam

Våre team har inngående tverrfaglig kompetanse om de juridiske og tekniske IP-utfordringene i din bransje.

Kontaktpersoner

Strategisk tilnærming til sikring av et unikt design

Med økt fokus på møbler og design, har også levetiden på møbler blitt kortere. Det er derfor en utfordring med økt konkurranse fra billigprodusenter som henger med på trendene og kopierer produkter til en vesentlig lavere pris. Designbeskyttelse er en rask og rimelig måte å sikre eneretten til utseendet, formen eller dekoren på møbler. Fordelen med slik beskyttelse er at den sikrer enerett til designet som konkurransefortrinn og hindrer kopiering.
Skal møbelet ha en optimal IP-beskyttelse, må møbelet også ha et varemerke.

Kopiering, spesielt fra lavkostlandene, aktualiserer behovet for en klar og strukturert plan for beskyttelse av varemerke og design

Et viktig hensyn og mulighet innen møbel- og designbransjen som det er viktig å ta høyde for i sin IP-strategi er hyppige endringer av reguleringer, blant annet hva gjelder miljøhensyn og miljøsertifiseringer (les mer på møbelfakta.no).

Les mer om strategisk tilnærming

Etablere rettigheter til ditt design

Til tross for at designbeskyttelse er den vanligste måten å sikre rettighetene til et produkt i møbel- og designbransjen på, er det viktig at man er klar over verdien av en overordnet patent-, design- og varemerkestrategi.

I tillegg til designbeskyttelse og patent er andre IP-strategiske virkemidler som offentliggjøring eller hemmelighold anvendt i møbel- og designbransjen. Erfaringsvis ser vi at mange bedrifter foretrekker å vise frem møbeldesignen til allmennheten (offenliggjøring), noe som vil hindre at andre registrerer identisk design.

Det er vår erfaring at registrering av design gir en sikrere og mer håndfast rettighet enn offentliggjøring og hemmelighold.

Les mer om etablering av IP-rettigheter

IP-ledelse kobler strategien til praksis

Våre bransjeteam jobber tett med sine kunder for å bistå til at IP-strategien blir både en del av forretningsstrategien, implementert i verdikjeden, brukt aktivt i hverdagen mot konkurrentene og håndhevet når det er nødvendig. Vi tilbyr blant annet porteføljestyring og overvåkning av konkurrenter og andres registreringer. Vi opplever sistnevnte som en meget verdsatt tjeneste som lar kunden fokusere på sin kjernevirksomhet.

Les mer om IP-ledelse

Onsagers_Kontakt@2x

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.