Media/ underholdning, telekommunikasjon og teknologi

Mediebransjen preges av mangfold, spredning i mange formater og høyt tempo. Med en plan for beskyttelse av dine unike bidrag blir det enklere å utnytte ditt potensial.

Tilbake til alle bransjer


I media- og underholdningsbransjen er immaterielle rettigheter, teknologi og innovasjon nøkkelfaktorer for utvikling. Nye ideer, produkter og teknologi utvikles og introduseres til markedet i rekordfart, og bedrifter må være oppmerksomme på hvordan immaterielle rettigheter kan beskyttes best mulig, samtidig som fokus på innovasjon og kreativitet opprettholdes.

Strategisk perspektiv på eierskap av media

Vi har utstrakt erfaring når det gjelder utarbeidelse av IP-strategi og konflikthåndtering innen ulike deler av media- og underholdningsbransjen. Globalisering, Internett og sosiale medier har ført til enklere distribusjon og markedsføring ved at produktene umiddelbart gjøres tilgjengelig for konsumenten.

Innen media- og underholdningsbransjen er de immaterielle verdiene det mest verdifulle man har.

Dette fordrer at man har en bevisst holdning og strategi med fokus på hvordan disse verdiene kan utnyttes best mulig. Gode avtaler og kontrakter er forutsetninger for å sikre fremtidige inntekter og korrekt vurdering av dine rettigheter. Hvem eier teksten, varemerket, boktittelen eller fotografiet? Skal man lisensiere ut produktet? Hvem har rett til eventuelle spin-off-effekter? Det er viktig å ha et bevisst forhold til disse problemstillingene for å kunne utnytte potensialet for salg, markedsføring og verdiøkning, samt hindre andre aktører i å urettmessig utnytte dine produkter.

Se mer under Strategisk tilnærming

Bransjeteam

Våre team har inngående tverrfaglig kompetanse om de juridiske og tekniske IP-utfordringene i din bransje.

Kontaktpersoner

Etablere IP-rettigheter

For norske bedrifter vil opphavsretten kunne gi vern mot kommersialisering og direkte kopi av et produkt. Opphavsretten kan ikke registreres, og vernet må fastslås av domstolene. Markedsføringsloven beskytter næringsdrivende mot at andre illojalt utnytter deres konsepter. Til tross for at opphavsretten og markedsføringsloven vil gi tilstrekkelig beskyttelse, kan det i mange tilfeller være hensiktsmessig å investere i registrering av varemerke og design, fordi det er enklere å håndheve rettigheter som er formelt registrert og klart definert.

Registrerte rettigheter vil også være enklere å eksponere og håndheve i utlandet, ettersom regelverket for varemerker og design er bygd over samme lest i de fleste land.

Se mer under Etablering av rettigheter

IP-strategi gir arbeidsro

IP-strategi bør være en naturlig del av enhver forretningsplan. Vi jobber tett med kunden for å planlegge deres IP-strategi, og sikre at denne utgjør en naturlig del av forretningsstrategien. Vi benytter flere verktøy i slike prosesser, blant annet for å identifisere rettigheter som bør beskyttes, avklare handlingsrom og kartlegge konkurrentenes IP-rettigheter.
Eksempler på slike analyser er IP due diligence (kartlegging av bedriftens rettigheter), Freedom-to-Operate (vurdering av handlingsfrihet og inngrepsrisiko) og Patent Landscaping (bli kjent med patentlandskapet innen det relevante markedssegment).

Vi designer våre analyser i tett dialog med kunden, slik at resultatet blir relevant og treffsikkert. Resultatet av analysen brukes i det videre arbeidet, slik at man kan konkretisere og sikre den mest hensiktsmessige IP-strategien for bedriften.

Se mer under IP-ledelse

Onsagers_Kontakt@2x

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.