Portrett av Pernille Rekdal Foss

Arbeidserfaring

2021 – d.d.:  Onsagers  (Norway)

Mai 2020 – NAV Klageinstans, avdeling Oslo og Akershus. Rådgiver

Februar 2020 – Kinnarps AS. Konsulentarbeid, nasjonale tilbud

Nov-Des 2019 – Advokatfirmaet GjessingReimers AS. Trainee

Okt/Nov 2019 – Deloitte Advokatfirma AS. Trainee

Aug/Okt 2019 – Advokatfirmaet GjessingReimers AS. Stipendiat

2015 – 2019: Advokatfirmaet Schjødt AS. Kveldssekretær og sekretærvikar

Sept/Okt 2018 – Justis- og beredskapsdepartementet, Sivilavdelingen. Praktikant

2015 – 2018: Kinnarps AS. Konsulentvirksomhet deltid.

Utdannelse

2019 – 2020.: Enkeltemner; engelsk, juridiske fag. Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

2014 – 2019.: Master i rettsvitenskap. Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

2013 – 2014: Corporate Social Responsibility, Høgskolen i Vestfold

Språk

Norsk, engelsk.

Oppsummering

Pernille er advokatfullmektig og IP-rådgiver. Hun har jobbet bredt innen immaterialrett, og har erfaring fra håndhevelse av immaterielle rettigheter, inngrepssaker, tvister, IP-strategi og rådgivning.

På jusstudiet tok hun fagene patent- og varemerkerett, markedsrett, konkurranserett og cyber security, samt faget internasjonal privatrett. Hun skrev masteroppgave innen varemerkeretten, nærmere bestemt om bruk av varemerker, som hun fattet interesse for etter å ha arbeidet med de praktiske problemstillingene rundt dette. Hun har dermed et godt innblikk i verdien av immaterielle rettigheter, hvor riktig beskyttelse er nødvendig for å realisere investeringen som er gjort i å bygge opp disse. Pernille er opptatt av å sørge for at klientenes immaterielle verdier blir ivaretatt.

Under studietiden var hun trainee hos større og mindre aktører, og fikk mye praktisk erfaring fra immaterialretten og nærliggende fagområder. Hun har tidligere jobbet innenfor møbel- og klesbransjen, og har også erfaring med ulike industribransjer. Gjennom studie og arbeid har hun også fått erfaring fra, og interesse for, teknologi og utvikling.

Pernille har jobbet i Onsagers siden februar 2021.