Portrett av Herman Vestrum Danielsen

Arbeidserfaring:

2023-d.d Advokatfullmektig, Onsagers AS
2022-2022 Førstekonsulent, offentlige anskaffelser, Statsbygg
2022-2023 Stud. Jur Immaterialrett, NJORD Law Firm, Danmark
2020-2021 Stud.ass, Universitetet I Sør-Øst Norge
2020-2022 Juridisk assistent, Lexia Education

Utdanning:

2021-2023- Kandidat i jura, Universitetet i København (KU)
2018-2021 Bachelor i rettsvitenskap, Universitetet i Sør-Øst Norge (USN)
2018 Enkeltemner psykologi ved Griffith University, Gold coast, Australia.

Herman er advokatfullmektig og IP-rådgiver i Onsagers og har en mastergrad i rettsvitenskap fra Københavns universitet. På studiet har han valgt å spesialisere seg innen immaterialrett med særlig fokus på IT-rett som også ble emnet for mastergradsavhandlingen hvor det undersøkes om selve treningen av generativ kunstig intelligens kan ansees å krenke opphavsretten.

Under studietiden arbeidet Herman deltid med immaterialrettslige problemstillinger for noen av verdens største merkevarer. Herman har spesielt erfaring med håndhevelse og bistand i tollsaker. Videre arbeidet han med alle rettsområder og rådgivning innenfor norsk rett ovenfor danske og internasjonale klienter.
Hos Onsagers er Herman tilknyttet bransjeteamene digital, fashion og design og media/underholdning, telekommunikasjon og teknologi som er noen av de områdene han interesserer seg spesielt for og har god kjennskap til fra tidligere arbeid og studier. For å yte best mulig rådgivning er Herman opptatt av å sette seg inn i og forstå klientens arbeidsområde og særlige markedssituasjon.

Herman har vært ansatt i Onsagers siden 2023.