Digital

Digitalisering står høyt på agendaen både i privat og offentlig sektor, noe som skaper høy innovasjonstakt og krav til rask avkastning. Tar man seg tid til å vurdere etablering av rettigheter sikrer man bedriftens verdier og kan få ideer til videreutvikling.

Tilbake til alle bransjer


IT- og telekombransjen i Norge står for en stor andel av dagens innovasjon. Dette gjenspeiles ikke i patentbeskyttelser, og bransjen har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder beskyttelse av immaterielle verdier (IP). Selv om utviklingsraten er høy med tilsvarende kort levetid på løsningene, er det mye å vinne på en godt gjennomtenkt IP-strategi.

Utviklingskostnadene innen IT- og telekombransjen er ofte relativt beskjedne sammenlignet med andre bransjer. Når det er sagt er det tilsvarende stort krav til kreativitet hvor «first mover»-racet er en naturlig driver for rask innovasjon. Innen IT og telekom gir den raske teknologiske utviklingen korte produktsykluser, hvilket igjen stiller høye krav til rask inntjening, og dermed økt skepsis til store utviklingsprosjekter.

Utvikling innenfor IT- og telekombransjen innebærer ofte samarbeid mellom små og store bedrifter. Eksempler på samarbeid er etablering av Bank-ID, felles API-løsninger og diverse apper.

Bransjeteam

Våre team har inngående tverrfaglig kompetanse om de juridiske og tekniske IP-utfordringene i din bransje.

Kontaktpersoner

Onsagers’ bransjeteam opplever at IT- og telekombransjen er i rivende utvikling med et vell av nye produkter som overtar for «utdaterte» løsninger.

Onsagers’ bransjeteam har bred erfaring med IP-strategi innen IT og telekom, inkludert:

  • Programvare/Algoritmer
  • Databaser
  • Nettsteder
  • Digitalt innhold

Strategisk tilnærming – en plan ved rask teknologisk utvikling innen IT og kommunikasjon

Det er hensiktsmessig å legge en IP-strategi hvor alle tilgjengelige virkemidler vurderes og brukes på en hensiktsmessig måte for å beskytte produktet. Bedrifter som lykkes med å opprettholde et varig konkurransefortrinn og en sterk markedsposisjon har gjerne en IP-strategi som er godt integrert i bedriftens forretningsstrategi. Når man etablererer en IP-strategi tar man hensyn til bedriftens forutsetninger og legger deretter opp en strategi som tar høyde for blant annet økonomi, tidslinje, innovasjonstakt, portefølje-, distribusjons- og produksjonsmodell.

Med korte livssykluser, stadig endringer av forretningsmodeller og videreutvikling av teknologi, er det avgjørende å bruke riktige virkemidler for å sikre sine rettigheter.

Les mer om IP-strategi

Etablering av rettigheter – hva kan beskyttes innen IT og kommunikasjon?

Produktutvikling innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan innebære ny maskinvare og/eller ny programvare. For maskinvare er patentbeskyttelse mye brukt og fungerer godt. Vanligvis er programvare beskyttet gjennom åndsverksloven, altså ved opphavsrett og copyright. Opphavsretten beskytter kun programvarens «uttrykk», delvis kilde- og objektkoden, ikke dets underliggende funksjon og teknisk effekt. Andre kan enkelt kopiere ens produkt gjennom å bruke en annen kode.

I Europa har det de siste årene vært en del diskusjoner om hvorvidt, og eventuelt hvilke typer, programvare som kan patenteres. Dagens status er at programvarebaserte oppfinnelser, i likhet med maskinvarebaserte oppfinnelser, kan beskyttes med patent så lenge oppfinnelsen er ny, skiller seg vesentlig fra det som er kjent fra før, samt at den gir teknisk effekt når det kjøres på en datamaskin. European Patent Office har mer informasjon om dette. Dersom oppfinnelsens bidrag ikke gir teknisk effekt, men i stedet faller inn under kategoriene finans/økonomi, administrasjon, opplæring, regler for spill, lotteri og auksjon eller liknende, er patent mindre aktuelt som beskyttelsesform.

Les mer her om hva som kreves for patentering av programvareog beskyttelse av intelligent tekst».

Varemerkeregistreringer og domenenavn er svært aktuelt for IKT-bransjen, særlig for Internettbaserte tjenesteleverandører. Designregistrering beskytter utseendet til produkter, eksempelvis håndholdte enheter eller annet datautstyr. Designregistrering kan også være aktuelt for å beskytte utseende på særpregede brukergrensesnitt/skjermbilde.

Les mer om etablering av rettigheter

IP-ledelse – hjelp med gjennomføring av IP-strategi

Onsagers tilbyr et tett samarbeid med kunden for bedre å sikre deres IP-strategi, og sørge for at denne utgjør en del av forretningsstrategien. Onsagers benytter flere verktøy i slike prosesser, blant annet for å identifisere hvilke rettigheter som bør beskyttes, avklaring av handlingsrom og analyser.

Eksempler på analyser utført av Onsagers er IP Due Diligence (kartlegging av rettighetene til bedriften), Patent Landscaping (blir kjent med patentlandskapet) og Freedom-to-Operate (finn ditt handlingsrom med handlingsromsanalyse).

Utarbeidelsen av slike analyser gjør Onsagers i dialog med kunden slik at resultatet blir relevant og treffsikkert. Resultatet av analysen(e) brukes i det videre arbeidet med å kartlegge den mest hensiktsmessige IPR-strategien for din bedrift.

Les mer om IP-ledelse

Kundeprat med UMS

Sikrer varsling til alle når katastrofen inntreffer

Les kundeprat
Onsagers_Kontakt@2x

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.