Arbeidserfaring

2012 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney
1999 – 2012: L-O Lundquist Patentbyrå AB, European Patent Attorney
1996 – 1999: ABB AB, Patentrådgiver
1995 – 1996: ABB Switchgear AB, F&U ingeniør
1994 – 1995: Regam Medical Systems AB, F&U ingeniør

Utdannelse

2013: University of Strasbourg (CEIPI),
Master of Laws (LL.M.), Intellectual Property Law and Management (MILPM),
The master program focuses on IP-based appropriation strategies in the knowledge-based economy. The program covers intellectual property aspects of economy, decision theory, strategy, valuation, innovation management, organisation, leadership, business development and associated international legal frameworks.

1988 – 1993: Chalmers University of Technology,
Master of Science (M.Sc.), Fysikkingeniør

Medlemskap

I3PM (International Institute for IP Management)
SIPF (Svenska Industriens Patentingenjörers Förening)
SFIR (Svenska Föreningen för Immaterialrätt)

Per er patentrådgiver med bakgrunn som fysikkingeniør og har lang erfaring innen IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP), og gir råd og veiledning i forbindelse med utnyttelse av IP i innovasjon og produkt- og tjenesteutvikling. I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Per har bakgrunn som utviklingsingeniør i svensk industri (ABB), og har opparbeidet seg erfaring fra en lang rekke tekniske felt, som aerodynamikk, industriell automatisering og digitalisering, kvantemekanikk, elektronfysikk, fotonikk, mesoskopisk fysikk, mangepartikkelsystemer, funksjonelle materialer, bioenergi, fiberteknologi, keramisk materialvitenskap, nanomekanikk, energi- og miljøfysikk, elektrooptikk og lasere, hydrogenteknologi, brenselceller og solceller samt måleteknikk. I dag fokuserer han på områder innen fysikk, energiproduksjon og –distribusjon, elkraft, telekommunikasjon samt mekanikk. Han synes det er særlig interessant med nye teknologiske løsninger og fornybar energi.

Klientene til Per er store multinasjonale selskaper og SMB, han kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Per er: elkraft og elektronikk, fornybar energi og miljø, IT og kommunikasjon, mekanisk industri, bygg og anlegg, olje og gass, skip og maritim samt sport og fritid.

Per håndterer IP due diligence-evalueringer og bistår sine klienter med alle aspekter av IP-forvaltning. Han er også erfaren innen angrep av 3djeparts rettigheter gjennom protester og innsigelser. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent, og forsvarer klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Han forbereder også IP-strategier og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter. Videre har Per erfaring fra rettstvist som rådgiver om patenter.

Som en av få i Norge, bestod Per alle fire delene av European Qualifying Examination (EQE), noe som patentrådgivere må bestå for å få lov til å representere søkere overfor det europeiske patentverket. Per kan dermed benytte tittelen European Patent Attorney (EPA).

Per Reiner er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2012.

Ta kontakt - Bidragsyter

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.