Portrett av Adiamir Kapetanovic

Arbeidserfaring

Februar 2021 – d.d. : Onsagers AS, Patentrådgiver

Okt. 2019: European Patent Attorney, Acapo AS, Fredrikstad, NO

Okt. 2017 – okt. 2019: European Patent Attorney, Malmö, SE

Sept. 2016 – okt. 2017: European Patent Attorney, GN, Copenhagen, DK

Juni 2011 – august 2016: European Patent Attorney, Brann AB, Lund, SE

April 2007 – mai 2011: Patent Attorney, Awa AS, Copenhagen, DK

Utdannelse

2016 – 2020: EPO-organized courses on Oppositions/Appeals and Added Subject-Matter

2008 – 2013: CEIPI-courses and Delta Patents courses in order to prepare for EQE

1997-2003: Master of Science in Engineering Physics at Lund Institute of Technology, Lund, Sweden including one year at Institut National Polytechnique de Grenoble, France and language studies in France and Spain.

Språk

Svensk, engelsk, fransk, tysk, spansk, dansk og norsk.

Oppsummering

Adiamir er patentrådgiver med bakgrunn som fysikkingeniør, og har mer enn 15-års erfaring innen IP-rådgivning med fokus på patenter. Han utarbeider og behandler patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Adiamir har opparbeidet seg erfaring fra en lang rekke tekniske felt, som industriell automatisering, nanoteknikk, laserteknologi, høreteknologi, brenselceller samt solceller. I dag fokuserer han hovedsakelig på ventilteknologi, bilindustrien og integrerte kretser.

Med store multinasjonale selskaper og SMB som klienter, kan Adiamir tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov.

Adiamir håndterer IP due diligence-evalueringer. Han er også erfaren innen angrep av tredjeparts-rettigheter gjennom innsigelser. Han utfører også handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter, og forsvarer klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger.

Adiamir er European Patent Attorney (EPA) siden 2015 og får lov til å representere søkere overfor det europeiske patentverket.

Adiamir har jobbet i Onsagers siden februar 2021.