Mekanisk industri og automasjon

Konvergerende teknologi og nye forretningmodeller innen mekanisk industri gjør det vanskeligere å manøvrere i partnerskap, sikre handlingsrom og etablere rettigheter.

Tilbake til alle bransjer

Med bilindustrien som en frontrunner, går vi inn i en ny vår for mekanisk industri. Siden sent på 1900-tallet og tidlig på 2000-tallet, da damp, elektrisitet, bensin- og dieselmotorer kjempet om dominans, har bilindustrien vært en stor kilde til innovasjon. I dag konkurreres det globalt for å få frem nye merker, modeller, egenskaper, teknologier og prosesser for å kapre førsteplassen på markedet.

De senere årene har vi sett et fokusskifte i mekanisk industri, hvor det nå er mer fokus på raskere introduksjon av ny teknologi, drivstoff, økonomi, redusert utslipp og sikkerhetsutstyr. Det teknologiske paradigmeskiftet innebærer at man har gått fra mekaniske og hydrauliske systemer til en maskin som hovedsakelig er styrt av elektronikk og programvare. Dette innebærer endring i verdikjeden når det gjelder hvordan man designer, produserer og tilbyr service til kunden, enten det er B2B eller B2C.

Onsagers’ bransjeteam innen mekanisk industri har erfaring med kunder i alle stadier av dette paradigmeskiftet.

Bransjeteam

Våre team har inngående tverrfaglig kompetanse om de juridiske og tekniske IP-utfordringene i din bransje.

Kontaktpersoner

Selv om det er krevende å følge med på disse store endringene, er den gode nyheten at sluttbrukeren er en klar pådriver for kjøp av ny og bedre teknologi samt maskiner som er mer miljøvennlige. Det er stor investeringsvilje i innovasjon, og myndighetene gjør sitt for å støtte i form av ordninger som avgiftsfritak på mer miljøvennlige løsninger, og prioriterte tilskudd til innovasjon knyttet til miljø.

Teslas rekordvekst i Norge er et godt eksempel på nettopp dette. Innovasjon og miljø i skjønn forening til markedets begeistring.

Strategisk tilnærming til IP-strategi med paradigmeskiftet i mekanisk industri

Mekanisk industri er i en rivende utvikling med konvergerende teknologi og økt innovasjon. Dette gir et uoversiktlig landskap å manøvrere i når det gjelder rettigheter til egne produkter, og faren for å kopiere patenterte løsninger er til stede. Onsagers’ bransjeteam innen mekanisk industri har bred erfaring fra både mekanikk, IT og elektronikk, og kan gi god assistanse til å sikre rettigheter i en bransje i stor endring.

Se mer under Strategisk perspektiv

Etablering av rettigheter som passer din forretningsmodell

Det er hensiktsmessig å utforme en IP-strategi som en del av bedriftens øvrige forretningsstrategi. Onsagers’ bransjeteam innen mekanisk industri har erfart at det er meget individuelt hva som vil være hensiktsmessig bruk av verktøyene som benyttes i en IP-strategi.

Enten man vil patentere et konsept, eller beskytte varemerke og design, bør en helhetlig IP-strategi som tar høyde for tids-, endrings- og kostnadsperspektiv legges til grunn.

De fleste bedrifter innen mekanisk industri i Norge er avhengig av partnerskap for å realisere sine produkter. Utfordringene med å operere i det globale markedet er å håndheve og etablere rettigheter i ukjent farvann. Markedstilgang kan være både sikret og stengt avhengig av hva man kan utrette med en IP-strategi generelt og patent spesielt.

For små innovative, spesialiserte nisjebedrifter innen mekanisk industri, som man har en del av i Norge, er IP-strategien ofte mest preget av forretningmodeller. Bedriften står ofte bak selve produktideen, men har gjerne lisensiert ut produksjonen og distribusjonen, og er ofte bare en komponent av sluttproduktet. Med en forretningsstrategi som innebærer avtaler med store bedrifter som skal stå for store deler av realiseringen av ditt produkt, er det viktig med en klar IP-strategi som best mulig sikrer rettighetene på lisens, kontroll og fortjenestepotensial.

Med begrenset tilgang på kompetanse innen konvergerende teknologi vil denne verdien også være viktig å sikre. Det kan være i form av interne dokumenter eller generell fagkunnskap, samt alle andre interne og eksterne forhold opparbeidet i bedriften. Fellesbetegnelsen på all slik kunnskap kalles immateriell kapital (Intellectual Capital). Dersom bedriftens forretningsstrategi har lagt til rette for en effektiv håndtering av sin immaterielle eiendom, vil det bli enklere å oppdage for eksempel innovative løsninger som kan og bør beskyttes.

Se mer under etablering av rettigheter

IP-ledelse gir oversikt over landskapet

Enten man er en global aktør eller nisjeaktør er det viktig at forretningsstrategien er utformet med god oversikt over rettighetene til dine konkurrenter og partnere, da det gir et bilde av hvilket handlingsrom din bedrift har og som den kan posisjonere seg i. Onsagers’ bransjeteam har sett at handlingsrom kan være vel så viktig som å beskytte egen teknologi i mange tilfeller.

Eksempler på analyser utført av Onsagers er IP due dilligence (kartlegging av rettighetene til bedriften), Patent Landscaping (bli kjent med patentlandskapet) og Freedom-to-Operate (finn ditt handlingsrom med handlingsromsanalyse).

Utarbeidelsen av slike analyser gjør Onsagers i dialog med kunden slik at resultatet blir relevant og treffsikkert. Resultatet av analysen(e) brukes i det videre arbeidet med å kartlegge den mest hensiktsmessige IP-strategien for din bedrift.

Se mer under IP-ledelse

Kundeprat med Brudeli Tech

Ingeniørkunst fra Hokksund solgt til Yamaha Motor

Les kundeprat
Onsagers_Kontakt@2x

Kan vi hjelpe deg videre?

Fyll ut informasjonen under, og en av våre eksperter vil kontakte deg.