Arbeidserfaring

2001 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney

1996 – 2001: Det Norske Veritas (DNV), Prosjektleder
Risikoanalyser, modellering og simulering; onshore- og offshoreinstallasjoner.

1989 – 1996: Patentstyret (NIPO), Senioringeniør
Saksbehandler innen elektronikk/fysikk: behandlet patentsøknader og utførte teknologiske søk. IT-ansvarlig på avdelingen.

Utdannelse

1984 – 1989: Universitetet i Bergen (UiB), Cand. Scient (Master of Science), Fysikk: industriell instrumentering, akustikk.

Hovedfagsoppgave: Ultralydmålinger i oljebasert boreslam.

Publikasjon: «Ultrasound measurements on oil-based drilling mud»; Journal: Flow Measurement and Instrumentation – vol. 1, no. 2, pp. 113-117, 1990.

Medlemskap

EPI (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office)

FICPI (International Federation for Intellectual Property Attorneys)

Norske Patentingeniørers Forening

Norsk Fysisk Selskap

TEKNA – The Norwegian Society of Chartered Technical and Scientific Professionals

Arnulf er patentrådgiver med bakgrunn i fysikk, og har lang erfaring med å veilede og gi råd i forbindelse med utnyttelse av IP i innovasjon og produkt- og tjenesteutvikling. Han kartlegger behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Arnulf utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Arnulf har erfaring fra ulike tekniske områder, som blant annet instrumentering, akustikk, måle/kontrollsystemer, sensorer, kommunikasjonsteknologi, generell elektronikk samt datamaskiner og programvare, og er i dag leder for bransjeteamet innen IT og kommunikasjon. Arnulf synes det er særlig spennende med ny teknologi som løser problemer på en ny måte, og liker å finne ut av problemstillinger sammen med oppfinnere.

Klientene til Arnulf er av alle størrelser, fra store selskaper med internasjonalt marked, til SMB og mindre entreprenører. Han kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Arnulf er: IT og kommunikasjon, media og underholdning, Elkraft og elektronikk, fornybar energi og miljø samt olje og gass.

Et annet aspekt av Arnulfs arbeid, er å kartlegge og analysere konkurrenters patenter og vurdere gyldighet og omfang av disse. Han er også erfaren innen angrep av 3djeparts rettigheter gjennom protester og innsigelser. Arnulf gir veiledning om håndhevelse av patent, og forsvarer klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. I tillegg har han erfaring fra rettstvist som meddommer. Arnulf forbereder også IP-strategier og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Arnulf Crowo er senior partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2001.

Ta kontakt - Bidragsyter

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.