Portrett av Arnulf Crowo

Arbeidserfaring

2001 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney

1996 – 2001: Det Norske Veritas (DNV), Prosjektleder
Risikoanalyser, modellering og simulering; onshore- og offshoreinstallasjoner.

1989 – 1996: Patentstyret (NIPO), Senioringeniør
Saksbehandler innen elektronikk/fysikk: behandlet patentsøknader og utførte teknologiske søk. IT-ansvarlig på avdelingen.

Utdannelse

1984 – 1989: Universitetet i Bergen (UiB), Cand. Scient (Master of Science), Fysikk: industriell instrumentering, akustikk.

Hovedfagsoppgave: Ultralydmålinger i oljebasert boreslam.

Publikasjon: «Ultrasound measurements on oil-based drilling mud»; Journal: Flow Measurement and Instrumentation – vol. 1, no. 2, pp. 113-117, 1990.

Medlemskap

EPI (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office)

FICPI (International Federation for Intellectual Property Attorneys)

Norske Patentingeniørers Forening

Norsk Fysisk Selskap

TEKNA – The Norwegian Society of Chartered Technical and Scientific Professionals

Arnulf er patentrådgiver med bakgrunn i fysikk, og har lang erfaring med å veilede og gi råd i forbindelse med utnyttelse av IP i innovasjon og produkt- og tjenesteutvikling. Han kartlegger behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med fokus på patenter. Arnulf utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Arnulf har erfaring fra ulike tekniske områder, som blant annet instrumentering, akustikk, måle/kontrollsystemer, sensorer, kommunikasjonsteknologi, generell elektronikk samt datamaskiner og programvare, og er i dag leder for bransjeteamet innen IT og kommunikasjon. Arnulf synes det er særlig spennende med ny teknologi som løser problemer på en innovativ måte, og liker å finne ut av problemstillinger sammen med oppfinnere.

Klientene til Arnulf er av alle størrelser, fra store selskaper med internasjonalt marked, til SMB og mindre entreprenører. Han kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Arnulf er IT og kommunikasjon, media og underholdning, elkraft og elektronikk, fornybar energi og miljø samt olje og gass.

Et annet aspekt av Arnulfs arbeid, er å kartlegge og analysere konkurrenters patenter og vurdere gyldighet og omfang av disse. Han er også erfaren innen angrep av tredjepartsrettigheter gjennom protester og innsigelser. Arnulf gir veiledning om håndhevelse av patent, og forsvarer klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. I tillegg har han erfaring fra rettstvist som meddommer. Arnulf forbereder også IP-strategier og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Arnulf Crowo er senior partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2001.

Relaterte artikler

Patent på dataspill
Digitalisering

Patent på dataspill

Dataspill har blitt milliardbutikk, og industrien omsetter nå for mer enn film- og musikkbransjen til sammen. Aktører som har beskyttet ideer, design og tekniske løsninger står igjen som vinnerne.

Ericsson AB posisjonerer seg i forkant av 5G-standard
Innovasjon

Ericsson AB posisjonerer seg i forkant av 5G-standard

Den nye standarden som skal gjelde for det fremtidige 5G-nettet skal etter planen være på plass i løpet av 2020. Ericsson AB har nå startet å ta taktiske grep for å sikre at deres patenter blir en del av den nye 5G-standarden.

Internet of patents

Internet of patents

Verdens mest innovative selskap, Salesforce.com, jobber kun i skyen. Hvordan vil dette endre måten vi gjør forretninger på, og hvordan lar disse ideene seg beskytte?