Kundeprat Digitalisering

Sikrer varsling til alle når katastrofen inntreffer

Med sitt unike lokasjonsbaserte varslingssystem, kan norske UMS redde liv verden over. Behovet for en robust varsling ved et eventuelt ras ved Åkerneset, var sporen til UMS’ unike patenterte teknologi.

Samfunnssikkerhet og beredskap blir stadig viktigere, både her hjemme og ute i verden. Smarte løsninger kan sikre god varsling og håndtering ved terroranslag, naturkatastrofer, større ulykker og lignende, og stadig flere får opp øynene for hva teknologi kan bidra med i kritiske situasjoner. Med over 20 års erfaring er norske UMS en pionér på området, og har sikret seg en rekke viktige patenter ved å gjøre teknologien smartere.

UMS_head

Kunden

UMS ASA

UMS ASA (Unified Messaging Systems) er et norsk teknologiselskap med internasjonal suksess. UMS har mer enn 1200 kunder, hvor brorparten er myndigheter og store bedrifter.

Deres robuste, patenterte varslingssystem når nå ut til over 250 millioner mennesker, noe som gjør dem til en av markedslederne innen kritiske varslingssystemer internasjonalt.

Geiranger en sommerdag

Se for deg at du befinner deg i turistmagneten Geiranger, en solfylt dag i juli. Den lille bygda har i overkant av 200 fastboende, men hver sommer tar de imot et stort antall sesongarbeidere og rundt 600 000 turister. Lenger ute i fjorden truer fjellmassivet Åkerneset med å rase ut. Flodbølgen som følger kan få enorme konsekvenser for de mange bygdene i den trange fjordarmen og vil ramme hele ti kommuner, inkludert Ålesund.

– Dersom Åkerneset raser ut har vi mellom to og tre minutter på oss før flodbølgen når bygda Hellesylt. I Geiranger har vi mellom åtte og ti minutter på oss. Da sier det seg selv at både varsling og evakuering må skje ekstremt effektivt, sier Kjell Heen, oppfinner, gründer og forretningsutvikler i UMS.  

Og han vet hva han snakker om. Heen er nemlig oppvokst mellom de bratte fjellene på Stranda, i kommunen som vil rammes hardest av flodbølgen. Gamle venner og tidligere naboer er helt avhengige av at varslingssystemet han har utviklet fungerer den dagen bølgen kommer. For det er ikke lenger et spørsmål om, men når, det skjer.

Patent på et robust varslingssystem

Den dagen flodbølgen kommer er det svært kritisk at varslingssystemet og nettverket tåler den massive belastningen som vil oppstå. Potensielt skal flere enn 100 000 mennesker varsles samtidig, og da er det vesentlig at nettverket ikke bryter sammen i løpet av de få og svært avgjørende minuttene. Mobilnettene som brukes i varslingen er i utgangspunktet ikke dimensjonert for så mye trafikk på så kort tid, og det er her et av de viktigste patentene til UMS kommer inn.

UMS_kanaler

– For å hindre overbelastning i nettverkene har vi utviklet en løsning som gjennom automatisk prioritering og styring av trafikk gjør at man unngår overbelastning samtidig som man bruker maks kapasitet i nettet, når det gjelder som mest. Vi kan dermed garantere at de livsviktige meldingene kommer frem til de som trenger dem. Takket være våre patenterte løsninger er vi alene på markedet om å tilby dette unike varslingssystemet, også internasjonalt. Dette gir oss en fantastisk konkurransefordel, sier Heen.

Med en robust patentert teknologi er UMS i dialog med myndigheter verden over, og Heen kan fortelle at fokuset på gode varslingstjenester er enda større i markeder som Asia og Sør- og Mellom-Amerika enn her hjemme. Men også private bedrifter og lokale aktører kan nyte godt av teknologien.

– Statoil bruker for eksempel vår teknologi i sin varslingsløsning og beredskapsplan for gassanlegget på Kårstø. Vi har også kunder som bruker teknologien til å sende ut mindre kritisk informasjon, der mange skal varsles innen et gitt område. Dersom en kommune skal varsle alle eller deler av sine innbyggere om et avvik, for eksempel vedrørende drikkevann, er det en stor fordel å kunne gjøre dette uten å overbelaste båndbredden i kommunen. I verste fall kan en dårlig håndtert masseutsendelse føre til at andre viktige beskjeder ikke kommer frem i nettverket, og det kan i ytterste konsekvens stå om liv dersom for eksempel nødanrop ikke kommer frem, sier han.

UMS_område

Dersom Åkerneset raser ut har vi mellom to og tre minutter på oss før flodbølgen når bygda Hellesylt. I Geiranger har vi mellom åtte og ti minutter på oss. Da sier det seg selv at både varsling og evakuering må skje ekstremt effektiv.

Kjell Heen, oppfinner, gründer og forretningsutvikler i UMS

Umodent marked

Selv om bevisstheten er stadig økende etter hendelser som tsunamien i Asia, flyangrepene i New York og hendelsen på Utøya i Norge, er det fortsatt mye informasjonsarbeid som gjenstår før bedrifter og myndigheter forstår viktigheten av et robust varslingssystem. Det finnes mange konkurrenter i det internasjonale markedet, men de fleste kommer fra markedsføringssiden og har ikke de samme kritiske løsningene som UMS har.

– Da vi startet opp i 1997 var det for å levere kritiske kommunikasjonsløsninger til shippingbransjen. Også her var det svært viktig at meldingene kom frem, og det kunne i verste fall stå om liv dersom de ikke gjorde det. På begynnelsen av 2000-tallet skjedde det imidlertid flere ting i verden rundt oss som gjorde at vi ble oppmerksomme på at det fantes andre og større behov. En alvorlig togulykke på Lillestrøm, der 90 tonn propan stod i fare for å eksplodere, gjorde at vi så at vår teknologi kunne være svaret på et stort samfunnsmessig behov, forteller Heen.

Derfor bruker han og UMS i dag mye av sin tid på å fortelle myndigheter og bedrifter om hvorfor det er så viktig å velge en løsning som tåler en enorm belastning i nettverkene.

– Vi driver på mange måter med en opplysningstjeneste. For mange, som ikke har opplevd behovet for storskala-varsling, er kunnskapen lav om behovet for robuste varslingssystemer. Ofte gjør vårt informasjonsarbeid at innkjøpsprosesser og utlysningstekster blir endret, for å sikre at tilbydere faktisk kan levere en løsning som er robust nok. Takket være våre patenter har vi sjelden reell konkurranse i slike prosesser, og vi drar også fordel av å være uavhengig av lokale operatører, sier han.

tafjord-flodbolge-ums
Tafjord-ulykka var en naturkatastrofe som fant sted natt til 7. april 1934 i Tafjorden på Sunnmøre. Et større fjellparti raste ut i fjorden, og flodbølgen fra raset ødela store områder og drepte 40 mennesker i Fjørå og Tafjord. Foto: Aftenposten

Har ikke sett patentenes fulle potensial ennå

Det ble tidlig klart for UMS at teknologien de hadde utviklet var unik. Dermed startet jobben med å beskytte løsningene, som i hovedsak handler om lokalisering, det å forhindre overbelastning og å optimalisere distribusjon. Onsagers kom inn på et tidlig tidspunkt, og bidro med å legge en robust IP-strategi, med globalt fokus og med flere patentfamilier.

– Vi gikk bredt ut i valg av land, og bestemte at Mikronesia var like relevant som for eksempel Sverige for oss. Vi har hatt et fantastisk samarbeid med Onsagers. De har vært gode til å forstå vårt lekmannsspråk og til å omsette dette til IP-termer. Det at Onsagers har håndtert patentprosessene har gjort at vi har kunnet konsentrere oss om det vi kan best.

– Onsagers har vært helt instrumentelle for vår suksess. UMS hadde ikke vært det samme uten patentene våre, og det ville vært utenkelig å satse internasjonalt uten denne beskyttelsen. Vi ville trolig slitt med å finne investorer og vi ville hatt mye sterkere konkurranse enn det vi har i dag. Patentene gjør faktisk at vi på enkelte områder ikke har reell konkurranse, noe som gjør at vi kan jobbe grundig og langsiktig i vår dialog med myndigheter og bedrifter, sier Heen.

Han forteller også at de ikke har sett det fulle potensialet i patentene ennå. Ettersom markedet er svært umodent er det fortsatt mange som sitter på gjerdet, eller som ennå ikke har våknet. Heen forventer at dette vil endres om kort tid.

– Patentene vil gi enda mer verdi i fremtiden. Det gir oss en enorm styrke og selvtillit å ha disse patentene, og vi vet at teknologien som er beskyttet løser reelle utfordringer som ingen andre per i dag kan løse. Å gå inn i et innsalg med disse patentene i ryggen gjør at vi, som et lite norsk teknologiselskap, kan delta i internasjonale konkurranser med full faglig tyngde. Vi blir rett og slett ansett som mer seriøse enn andre, forteller han.

Åkerneset og Geiranger er på ingen måte i en særstilling. De har bare kommet langt i det forebyggende arbeidet med å avdekke, overvåke og planlegge, og dette er en fantastisk historie å fortelle ute i verden.

Kjell Heen, oppfinner, gründer og forretningsutvikler i UMS

Kan sove godt om natten

De patentbeskyttede løsningene til UMS brukes nå over hele verden, både av myndigheter og bedrifter som har behov for å ha god beredskap. Det lokasjonsbaserte SMS-varslingssystemet kan identifisere alle som befinner seg innen et geografisk avgrenset område, og kan identifisere nasjonalitet og sørge for at et varsel går ut på riktig språk. I en turistbygd som Geiranger er dette helt avgjørende for at innbyggerne kan sove godt om natten og samtidig fortsette markedsføringen som turistdestinasjon.

– Åkerneset og Geiranger er på ingen måte i en særstilling. De har bare kommet langt i det forebyggende arbeidet med å avdekke, overvåke og planlegge, og dette er en fantastisk historie å fortelle ute i verden, sier Heen.

Han oppfordrer andre gründere til å tenke IP først, dersom de ønsker å være visjonære.

– Og husk at et patent først og fremst bør utnyttes kommersielt, og ikke bare brukes til reaktive formål som å hindre plagiater og tilsvarende løsninger. Først da utnytter du potensialet i patentet ditt, avslutter han.

Bidragsytere

Arnulf Crowo

Arnulf Crowo

Cand. Scient - Fysikk

Utdannet i fysikk med kunnskap om industriell instrumentering, akustikk, sensorer, kommunikasjonsteknologi, smartteknologi, datamaskiner og programvare m.m.

[gravityform id="31" title="true" description="true" ajax="true" tabindex="-1"]

Få en gratis IP-rapport

Ta vår digitale kartlegger og få en rapport med anbefalinger for hvordan du kan bygge og sikre din bedrifts konkurransekraft.

Ta Onsagers IP-sjekk™