Portrett av Per Jørgen Reiner

Arbeidserfaring

2012 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney

1999 – 2012: L-O Lundquist Patentbyrå AB, European Patent Attorney

1996 – 1999: ABB AB, Patentrådgiver

1995 – 1996: ABB Switchgear AB, F&U ingeniør

1994 – 1995: Regam Medical Systems AB, F&U ingeniør

Utdannelse

2013: University of Strasbourg (CEIPI), Master of Laws (LL.M.), Intellectual Property Law and Management (MILPM).
The master program focuses on IP-based appropriation strategies in the knowledge-based economy. The program covers intellectual property aspects of economy, decision theory, strategy, valuation, innovation management, organisation, leadership, business development and associated international legal frameworks.

1988 – 1993: Chalmers University of Technology, Master of Science (M.Sc.), Fysikkingeniør.

Medlemskap

I3PM (International Institute for IP Management)
SIPF (Svenska Industriens Patentingenjörers Förening)
SFIR (Svenska Föreningen för Immaterialrätt)

 

SPRÅK

Norsk og engelsk

Per er patentrådgiver med bakgrunn som fysikkingeniør. Han har lang erfaring innen IP-rådgivning og –ledelse, samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP), og gir råd og veiledning i forbindelse med utnyttelse av IP i innovasjon og produkt- og tjenesteutvikling. I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Per har bakgrunn som utviklingsingeniør i svensk industri (ABB). Han har opparbeidet seg erfaring fra en lang rekke tekniske felt, som aerodynamikk, industriell automatisering og digitalisering, kvantemekanikk, elektronfysikk, fotonikk, mesoskopisk fysikk, mangepartikkelsystemer, funksjonelle materialer, bioenergi, fiberteknologi, keramisk materialvitenskap, nanomekanikk, energi- og miljøfysikk, elektrooptikk og lasere, hydrogenteknologi, brenselceller og solceller samt måleteknikk. I dag fokuserer han på områder innen fysikk, energiproduksjon og –distribusjon, elkraft, telekommunikasjon samt mekanikk. Han synes det er særlig interessant med nye teknologiske løsninger og fornybar energi.

Klientene til Per er store multinasjonale selskaper og SMB, og han kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Per er elkraft og elektronikk, fornybar energi og miljø, IT og kommunikasjon, mekanisk industri, bygg og anlegg, olje og gass, skip og maritim samt sport og fritid.

Per håndterer IP due diligence-evalueringer og bistår sine klienter med alle aspekter av IP-forvaltning. Han er også erfaren innen angrep av tredjepartsrettigheter gjennom protester og innsigelser. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent, og forsvarer klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Han forbereder også IP-strategier og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter. Videre har Per erfaring fra rettstvist som rådgiver om patenter.

Som en av få i Norge, bestod Per alle fire delene av European Qualifying Examination (EQE), noe patentrådgivere må bestå for å få lov til å representere søkere overfor det europeiske patentverket. Per kan dermed benytte tittelen European Patent Attorney (EPA).

Per Reiner er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2012.

Relaterte artikler

3D-printing krever ny tilnærming til patent
Digitalisering

3D-printing krever ny tilnærming til patent

Norske selskaper ligger helt i front på additiv tilvirkning, også kjent som 3D-printing. Den nye teknologien byr på mange fordeler, men også nye utfordringer relatert til kopiering, beskyttelse og håndheving av patent.

Beholder rettighetene med konvergerende teknologi
Strategi

Beholder rettighetene med konvergerende teknologi

Mekanisk industri er i et paradigmeskifte med konvergerende teknologi på fabrikkgulvet. I utviklingsprosjekter med flere aktører «på gulvet» er det viktig å formalisere samarbeidet, slik at rettighetene til tekniske nyvinninger er avklart.

Kraftbransjen klar for krafttak
Strategi

Kraftbransjen klar for krafttak

Med lavere strømpriser, større konkurranse og høyere miljøkrav har det blitt tøffere i energibransjen. På Produksjonsteknisk konferanse i Stavanger møtte patentrådgiver, Endre Woldstad, en bransje med appetitt for innovasjon.