Portrett av Martha Næss Borge

Arbeidserfaring

2022 – d.d.:  Onsagers AS, Advokat

2019 – 2022:  Onsagers AS, Advokatfullmektig

2017 – 2019: Oslo Patentkontor AS, Advokatfullmektig

2016 – 2017: Oslo Patentkontor AS, Juridisk medarbeider

2014 – 2016: Cathrine Hammel Sarl, Sales Associate

Utdannelse

2012 – 2017:  University of Oslo (UiO) Master of Law

Frivillig arbeid

2014 – 2015:  PR-ansvarlig – Menneskerettighetsuka 2015, Amnesty ved Juridisk Fakultet UiO

Språk

Norsk, engelsk og fransk

Medlemskap

Den Norske Advokatforening.

Oppsummering

Martha er advokat og IP-rådgiver. Hun har jobbet bredt innen immaterialretten, med erfaring fra sikring og håndhevelse av alle immaterielle rettigheter, konfliktløsning, inngrepssaker, konkurranserettslige spørsmål, søknader, IP-strategi og rettstvister.

Hun har jobbet tett på profilerte merkevarer, noe som har ført til en praksis med aktiv bruk av IP-rettigheter. Dette inkluderer blant annet håndhevelse, tollbeslag, grensekontroll og inngrepsvurderinger.

Har du investert i IPR, er det bruk av disse rettighetene som realiserer investeringen. Martha hjelper til med etablering av rettigheter og vet å bruke disse når det er behov for å håndheve og å sikre handlingsrom. Som rådgiver er Martha opptatt av å sette seg inn i klientens markedssituasjon, og å bidra med en kommersielt rettet rådgivning som er på linje med den overordnede forretningsstrategien.

Martha har spesielt erfaring innen bransjene bygg og anlegg, møbler og interiør, kosmetikk og fashion, sport og fritid og reiseliv.

Martha har vært ansatt i Onsagers siden februar 2019.

Relaterte artikler

Design skaper verdier
Innovasjon

Design skaper verdier

Design er en driver for verdiøkning og kundelojalitet, noe Designdagen 2015 presenterte mange strålende eksempler på.

Varemerkeregistrering – hvorfor?
Merkevare

Varemerkeregistrering – hvorfor?

Ditt varemerke, samt logoer, slagord og ord- eller bokstavkombinasjoner, er kjennetegn som skiller dere fra konkurrentene. For å ivareta posisjonen i markedet bør bedriftens kjennetegn forvaltes slik at ikke andre kan utnytte ditt varemerke til egen vinning.

Aktiv bruk av immaterielle rettigheter gir økt verdi
Innovasjon

Aktiv bruk av immaterielle rettigheter gir økt verdi

Dersom noen krenker eller gjør inngrep i dine rettigheter, er det viktig å reagere raskt. Aktiv bruk av IP-rettigheter gir mulighet for å skape større verdi for din bedrift.  Mistenker du at konkurrenter har gjort inngrep mot dine registrerte varemerker eller patenter? Handel med kopiprodukter er verdens største kriminelle industri. Ikke alle kopiforsøk er imidlertid […]

Har du oversikt over virksomhetens verdier og handlingsrom?

Har du oversikt over virksomhetens verdier og handlingsrom?

Med en kartlegging av virksomhetens verdier (IP Due diligence) og en analyse av handlingsrommet (FTO), har man et bedre beslutningsgrunnlag når man skal legge strategier og ta beslutninger om investeringer og ved oppkjøp.

Når bør man utfordre andres IP-rettigheter?
Strategi

Når bør man utfordre andres IP-rettigheter?

Etablerte IP-rettigheter kan utfordres, men man bør vite i hvilke situasjoner man bør utfordre tredjeparts rettigheter og hvordan man skal gå frem. Ellers kan man risikere å vanne ut eller miste egne rettigheter.

Vern om dine immaterielle rettigheter i andre markeder
Strategi

Vern om dine immaterielle rettigheter i andre markeder

For å opprettholde konkurransekraften er det viktig å sikre seg immaterielle rettigheter i de markedene bedriften opererer. Det medfører at man bør ha rutiner for overvåking og håndhevelse i landene der bedriften har virksomhet.