Portrett av Endre Woldstad

Arbeidserfaring

2004 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver

2009 – d.d.: Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, Akademisk ansvarlig

2000 – 2004: Curo AS, Patentrådgiver

Utdannelse

1995 – 2000: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Sivilingeniør, Elkraftteknikk

1999 – 2000: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Elkraftteknikk

Medlemskap

EPI (European Patent Institute)
NPF (Norske Patentingeniørers Forening)

SPRÅK

Norsk og engelsk

Endre er patentrådgiver og har lang erfaring med IP-rådgivning- og ledelse samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP). I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i innland og utland.

Endre har kunnskap om en rekke tekniske områder, blant annet elkraftteknikk, kraftelektronikk, offshoreteknologi, måle/kontrollsystemer, sensorer, vindmøller til havs, Plugging and Abandonment, digitalisering, industriell automatisering, dieselelektriske fremdriftssystemer, flytende konstruksjoner, verktøy, batteridrift samt måleteknikk. Han har også jobbet mye med strømforsyningssystemer (inkludert likerettere og vekselrettere basert på kraftelektronikk), subsea-teknologi (inkludert brønnplugger og andre brønnverktøy til olje/gass-brønner), oppdrettsteknologi/havbruksteknologi (inkludert oppdrettsanlegg og utstyr til slike), regulerings- og styringssystemer samt friluftsutstyr, herunder sekker, telt m.m.

Klientene til Endre er av alle størrelser, fra store selskaper med internasjonalt marked til SMB og mindre entreprenører. Han kan dermed tilpasse sine tjenester etter ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Endre er elkraft og elektronikk, olje og gass, IT og kommunikasjon, media og underholdning samt sport og fritid.

Endre håndterer også IP due diligence-evalueringer og bistår sine klienter med alle aspekter av IP-forvaltning. Han har også erfaring innen angrep av tredjepartsrettigheter ved å utarbeide og innlevere protester og innsigelser. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre kan han forsvare klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Endre har vært sakkyndig vitne i forbindelse med flere rettssaker hvor temaet har vært patentrettigheter. Han forbereder IP-strategier i nært samarbeid med sine klienter og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Hver høst de siste årene, har Endre hatt gleden av å undervise studenter på mastergraden i Business Creation and Entrepreneurship ved Universitetet i Tromsø. Der underviser han IP-lovgivning og hvordan studentene kan anvende IP som en del av en forretningsplan.

Endre Woldstad er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2004.

Relaterte artikler

Kraftbransjen klar for krafttak
Strategi

Kraftbransjen klar for krafttak

Med lavere strømpriser, større konkurranse og høyere miljøkrav har det blitt tøffere i energibransjen. På Produksjonsteknisk konferanse i Stavanger møtte patentrådgiver, Endre Woldstad, en bransje med appetitt for innovasjon.

Beholder rettighetene med konvergerende teknologi
Strategi

Beholder rettighetene med konvergerende teknologi

Mekanisk industri er i et paradigmeskifte med konvergerende teknologi på fabrikkgulvet. I utviklingsprosjekter med flere aktører «på gulvet» er det viktig å formalisere samarbeidet, slik at rettighetene til tekniske nyvinninger er avklart.

Hvorfor ikke merke med «Patent pending»?
Strategi

Hvorfor ikke merke med «Patent pending»?

Man ser ofte produkter merket med ordene «patent pending». Noen ganger kan dette være hensiktsmessig – men i mange tilfeller er ulempene større enn fordelene.