Arbeidserfaring

2004 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver

2009 – d.d.: Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet, Akademisk ansvarlig

2000 – 2004: Curo AS, Patentrådgiver

Utdannelse

1995 – 2000: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Sivilingeniør, Elkraftteknikk

1999 – 2000: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Elkraftteknikk

Medlemskap

EPI (European Patent Institute)
NPF (Norske Patentingeniørers Forening)

Endre er patentrådgiver og har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP). I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i innland og utland.

Endre har kunnskap om en rekke tekniske områder, blant annet elkraftteknikk, kraftelektronikk, offshoreteknologi, måle/kontrollsystemer, sensorer, vindmøller til havs, Plugging and Abandonment, digitalisering, industriell automatisering, dieselelektriske fremdriftssystemer, flytende konstruksjoner, verktøy, batteridrift samt måleteknikk. Han har også jobbet mye med strømforsyningssystemer (inkludert likerettere og vekselrettere basert på kraftelektronikk), subsea-teknologi (inkludert brønnplugger og andre brønnverktøy til olje/gass-brønner), oppdrettsteknologi/havbruksteknologi (inkludert oppdrettsanlegg og utstyr til slike), regulerings- og styringssystemer samt friluftsutstyr, herunder sekker, telt m.m.

Klientene til Endre er av alle størrelser, fra store selskaper med internasjonalt marked til SMB og mindre entreprenører, han kan dermed tilpasse sine tjenester etter ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Endre er: elkraft og elektronikk, olje og gass, IT og kommunikasjon, media og underholdning samt sport og fritid.

Endre håndterer også IP due diligence-evalueringer og bistår sine klienter med alle aspekter av IP-forvaltning. Han har også erfaring innen angrep av 3djeparts rettigheter ved å utarbeide og innlevere protester og innsigelser. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre kan han forsvare klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Endre har vært sakkyndig vitne i forbindelse med flere rettsaker hvor temaet har vært patentrettigheter. Han forbereder IP-strategier i nært samarbeid med sine klienter og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Hver høst de siste årene, har Endre hatt gleden av å undervise studenter på mastergraden i Business Creation and Entrepreneurship ved Universitetet i Tromsø. Der underviser han IP-lovgivning og hvordan studentene kan anvende IP som en del av en forretningsplan.

Endre Woldstad er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2004.

Ta kontakt - Bidragsyter

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.