Whitepaper Strategi

Balansering av bærekraft og immateriell eiendom og rettigheter

Onsagers WP Bærekraft forside

Last ned whitepaper: Balansering av bærekraft og immateriell eiendom og rettigheter

Det er rimelig å forvente at innovasjon i dag har et tydelig element av bærekraft i seg eller forholder seg til et eller flere av FNs bærekraftsmål. Vi skal i denne guiden gå gjennom rammebetingelser som påvirker bærekraftig forvaltning av immateriell eiendom og rettigheter.

I tillegg til regulatoriske hensyn beskriver vi hvordan bærekraft og IP-beskyttelse kan virke sammen og diskuterer om bærekraft og IP representerer motstridende hensyn.

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til hele dokumentet