Portrett av Henning A. Johansen

Arbeidserfaring

2008 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney / Partner

2003 – 2008: Tandbergs Patentkontor, Patentrådgiver

1997 – 2003: The Biotechnology Centre of Oslo, Manager of the DNA Sequencing core facility

Utdannelse

2016: Université de Strasbourg, Frankrike, LL.M. – IP Law and Management

1997: Universitetet i Oslo (UiO), MSc Biokjemi

Medlemskap

Norske Patentingeniørers Forening
I3PM

Språk

Norsk og engelsk

Henning er patentrådgiver med fokus på IP-strategi. I tillegg til å ha en mastergrad i biokjemi, har han også mastergrad i IP Management og International IP Law. Henning bistår med veiledning i forbindelse med strategisk anvendelse av IP i innovasjonsøyemed, og i produkt- og tjenesteutvikling. Han gir også råd om strategisk beskyttelse av teknologi, og om hvordan bedrifter kan anvende IP i kommersiell sammenheng.

Henning gir råd om bruk av IP som et verktøy for å hjelpe bedrifter med å forsterke deres eksisterende forretningsstrategi for å nå sine strategiske mål. Dette gjøres ved å sikre selskaper kontroll og eierskap til sin egen verdikjede i et kunnskapsbasert samfunn.

Spesialområdene til Henning er farmasi og bioteknologi, næringsmiddelindustrien, havbruk og fiskeri samt kjemisk industri.

Henning har mange års erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), og har gjennom årene utarbeidet og behandlet mange patentsøknader. Han har også erfaring med å kartlegge og analysere konkurrenters patenter og vurdere gyldighet og omfang av disse, samt rådgivning ved håndhevelse av patent. Henning utfører IP due diligence-evalueringer og handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Henning A. Johansen er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2008.

Relaterte artikler

Få en teknisk vurdering før du investerer i patent
Strategi

Få en teknisk vurdering før du investerer i patent

Mange bestemmer seg for å patentere uten å vurdere om det vil være en hensiktsmessig og strategisk investering for bedriften. Med vår nye tjeneste, Onsagers patentbarhetsvurdering, får du en profesjonell vurdering av din tekniske løsning, og dermed et godt grunnlag for gode strategiske beslutninger.