Portrett av Christiin Sangvik-Jebsen

Arbeidserfaring

2012 – d.d.: Onsagers AS, Advokat / IP-rådgiver

2008 – 2012: Patentstyret (NIPO), Seksjonssjef, Juridisk seksjon, Patentavdelingen

2003 – 2008: Patentstyret (NIPO), Juridisk rådgiver

2003 – 2007: Kirkens Bymisjon, Juridisk rådgiver

2002 – 2002: Deloitte Norway, Trainee

Utdannelse

2001 – 2002: Golden Gate University, School of Law, Master / LL.M i Internasjonal privatrett med spesialisering i immaterielle rettigheter.

Verv: Golden Gate Association for International Law Students, Nestleder

Masteroppgave: «International Patent Law Harmonization – Efforts and Impediments»

1996 – 2002: Universitetet i Oslo (UiO), Cand. Jur

1996 – 1996: Université Stendhal (Grenoble III), Fransk

1995 – 1995: Høgskolen i Agder (HiA), Ex. phil.

Språk

Norsk, engelsk og fransk.

Medlemskap

INTA
ECTA
MARQUES
Den Norske Advokatforening

Utmerkelser

Oppsummering

Christiin er advokat og IP-rådgiver. Hun bistår klienter innen alle sider av immaterialretten, som blant annet sikring og håndhevelse av immaterielle rettigheter, konfliktløsning, kompetanseheving, konkurranserettslige spørsmål, tilgrensende problemstillinger, søknader, IP-strategi og rettstvister.

Arbeidet hennes går også ut på å utvikle og implementere varemerkestrategier, utføre handlingsromsanalyser (FTO), rettighetsetablering og porteføljerevisjon. Christiin jobber også mye med saker relatert til markedsføringslovgivningen, som piratkopier og illojal konkurranse samt midlertidig forføyning og tollbeslag. I tillegg utarbeider hun lisensavtaler, samarbeidsavtaler og fortrolighetsavtaler (NDA).

Klientene til Christiin er hovedsakelig norske konsern med internasjonalt fokus, samt utenlandske bedrifter i ulike størrelser. Christiin er en aktiv rådgiver og sparringspartner, og gir klientene generell og strategisk varemerkerådgivning. I tillegg er hun en dyktig og etterspurt foredragsholder.

Spesialområdene til Christiin er kjemisk industri, næringsmiddelindustrien samt sport og fritid.

I tidligere arbeid, blant annet som leder av Juridisk Avdeling og som jurist i Varemerkeavdelingen i Patentstyret, fikk Christiin utstrakt erfaring innen varemerke- og designrett samt patentrett. I tillegg har hun internasjonal erfaring med immaterielle rettigheter gjennom arbeid i internasjonale fora som WIPO, EPO og Nordisk-Baltiske komiteer for varemerke og patent.

Christiin Sangvik-Jebsen er partner i Onsagers AS og har vært ansatt siden 2012.