Portrett av Christian Abel

Arbeidserfaring

2015 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver / Advokat

2012 – 2015: Abel IP, Eier / Patentrådgiver

2003 – 2011: Onsagers AS, Patentrådgiver / Advokat

1998 – 2003: Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Company Advokatfirma AS, Patentrådgiver

1991 – 1996: Murray, Jacobs & Abel: Partner / Advokat (rettstvistspesialist)

Utdannelse

1989: George Washington University School of Law, USA,
Juris Doctor with Honors

1986: Indiana University, USA,
BSc Biochemistry, Honors Division

Medlemskap

Advokatforeningen

Christian er patentrådgiver og har lang erfaring med IP-rådgivning- og ledelse, samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse, og utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Christian har bevilgning til å håndtere saker mot det amerikanske patentstyret (US Patent and Trademark Office). Han er også European Patent Attorney, US Attorney at Law og advokat i Norge.

Christian har erfaring innen en rekke tekniske områder, blant annet marinesystemer, vindmøller til havs, LNG, hydrodynamikk, energi- og miljøfysikk, petroleumsteknologi, subsea-systemer samt marine bio. De siste årene har han fokusert på å utarbeide og behandle patentsøknader vedrørende kjemi, olje og gass samt marinebiologi/fiskeri. Han er aktivt involvert i lisensforhandlinger og lisensutarbeidinger for sine klienter, og gir råd og veiledning i forbindelse med utnyttelse av IP i innovasjon og ved produkt- og tjenesteutvikling.

Klientene til Christian er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og mindre entreprenører. Han kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Christian er olje og gass, fornybar energi og miljø, skip og maritim, havbruk og fiskeri, bygg og anlegg samt mekanisk industri.

Christian kartlegger og analyserer konkurrentenes patenter, og vurderer gyldighet og omfang av disse. Han er også erfaren innen angrep av tredjepartsrettigheter gjennom protester og innsigelser. Han vurderer risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent, og forsvarer klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Christian har også erfaring fra rettstvist som meddommer og sakkyndig vitne, og jobbet tidligere som rettstvistspesialist.

Christian Abel har også gleden av å ha vært gjesteforeleser i IP ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Relaterte artikler

NHO-medlemsfordel gjennom Onsagers AS
Strategi

NHO-medlemsfordel gjennom Onsagers AS

Onsagers er valgt til NHOs IP-partner for patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Avtalen skal bidra til et kunnskapsløft og økt konkurransekraft for NHOs medlemmer.

Lever etter reglene – compliance
Strategi

Lever etter reglene – compliance

Når rettigheter skal etableres i internasjonale markeder med varierende holdninger og kultur for korrupsjon, er det viktig å ha et avklart forhold til compliance.