Arbeidserfaring

2015 – d.d.: Onsagers AS, Patentrådgiver / Advokat

2012 – 2015: Abel IP, Eier / Patentrådgiver

2003 – 2011: Onsagers AS, Patentrådgiver / Advokat

1998 – 2003: Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Company Advokatfirma AS, Patentrådgiver

1991 – 1996: Murray, Jacobs & Abel: Partner / Advokat (rettstvistspesialist)

Utdannelse

1989: George Washington University School of Law, USA,
Juris Doctor with Honors

1986: Indiana University, USA,
BSc Biochemistry, Honors Division

Medlemskap

Advokatforeningen

Christian er patentrådgiver og har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Han arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse, i tillegg utarbeider og håndterer han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Christian har bevilgning til å håndtere saker mot det amerikanske Patentstyret (US Patent and Trademark Office). Han er også European Patent Attorney, US Attorney at Law og advokat i Norge.

Christian har erfaring innen en rekke tekniske områder, blant annet marine systemer, vindmøller til havs, LNG, hydrodynamikk, energi- og miljøfysikk, petroleumsteknologi, subsea-systemer samt marine bio. De siste årene har han fokusert på å utarbeide og behandle patentsøknader innunder kjemi, olje og gass samt marinebiologi/fiskeri. Han er aktivt involvert i lisensforhandlinger og –utarbeidinger for sine klienter, og gir råd og veiledning i forbindelse med utnyttelse av IP i innovasjon og ved produkt- og tjenesteutvikling.

Klientene til Christian er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og mindre entreprenører, han kan dermed tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer.

Spesialområdene til Christian er: olje og gass, fornybar energi og miljø, skip og maritim, havbruk og fiskeri, bygg og anlegg samt mekanisk industri.

Christian kartlegger og analyserer konkurrentenes patenter, og vurderer gyldighet og omfang av disse. Han er også erfaren innen angrep av 3djeparts rettigheter gjennom protester og innsigelser. Han vurderer risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent, i tillegg forsvarer han klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Christian har også erfaring fra rettstvist som meddommer og sakkyndig vitne, og jobbet tidligere som rettstvistspesialist.

Christian Abel har også gleden av å ha vært gjesteforeleser i IP ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Ta kontakt - Bidragsyter

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.