Portrett av Kim Livgard

Arbeidserfaring

2015 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney

2006 – 2015: Zacco, European Patent Attorney

2001 – 2006: Patentstyret, Gransker

Utdannelse

2015: European Patent Attorney /EPO

1995 – 2001: Universitetet i Oslo (UiO) / Radiumhospitalet,
Cand. Scient, biokjemi

Studie av mekanismer involvert i intracellulær transport av plantetoksiner.

Publikasjon: Endosome-to-Golgi transport is regulated by protein kinase A type II alpha.
J Biol Chem. 2003 Jan 17;278(3):1991-7

 

SPRÅK

Norsk og engelsk

Utmerkelser

Kim er patentrådgiver med bakgrunn i biokjemi fra Radiumhospitalet. Han har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse, samt IPR-administrasjon. Han arbeider med å identifisere behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP), og har fokus på det kommersielle aspektet ved patenter. I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Kim har erfaring innen flere tekniske områder, blant annet plantetoksiner, kreftforskning, proteinseparasjon, rekombinant produksjon av proteiner, biologiske markører, fiskevaksiner samt diagnostiske metoder.

Klientene til Kim er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og mindre entreprenører. Han kan derfor tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer. Kim mener at en tett relasjon med kunden er viktig, for jo bedre man kjenner kunden, jo bedre rådgiver kan man være.

Spesialområdene til Kim er kjemisk industri, farmasi og bioteknologi, havbruk og fiskeri samt næringsmiddelindustrien.

Kim bistår ved protester og innsigelser av tredjepartsrettigheter. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre forsvarer han klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Kim kartlegger og analyserer konkurrentenes rettigheter og vurderer gyldigheten og omfanget av disse. Han forbereder IP-strategier og utfører IP due diligence-evalueringer og handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Tidligere var Kim ansatt i Patentstyret hvor han jobbet med granskning innen farmasi, bioteknologi og kjemi. Deretter var han patentrådgiver i Zacco, og etter hvert deres leder for Patentavdelingen.

Kim Livgard har vært ansatt i Onsagers siden 2015.

Relaterte artikler

Sikrer forskning og markedstilgang
Strategi

Sikrer forskning og markedstilgang

Fiskeri- og havbruksnæringen trenger å ta eierskap til egne kommersielle fordeler for å kunne ta ansvar for verdiskapningen etter oljen.

Havbruksnæringens utfordringer og muligheter i utlandet
Strategi

Havbruksnæringens utfordringer og muligheter i utlandet

Manglede regelverk og kontroll på miljø, næringsmidler og legemidler er vanlige utfordringer for selskaper i havbruksnæringen som vil etablere seg i utlandet. Tar man med seg dyrekjøpte erfaringer fra for eksempel Chile, kan etablering av rettigheter knyttet til fiskehelse være veien til videre kommersiell suksess.

Internasjonalt samarbeid om patentkvalitet
Strategi

Internasjonalt samarbeid om patentkvalitet

Med et fagmiljø bestående av Norges fremste patentrådgivere som sikrer patentrettigheter i over 120 jurisdiksjoner i verden, delte vi nylig våre erfaringer med patentmyndigheter fra 11 ulike land.