Arbeidserfaring

2015 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney

2006 – 2015: Zacco, European Patent Attorney

2001 – 2006: Patentstyret, Gransker

Utdannelse

2015: European Patent Attorney /EPO

1995 – 2001: Universitetet i Oslo (UiO) / Radiumhospitalet,
Cand. Scient, biokjemi

Studie av mekanismer involvert i intracellulær transport av plantetoksiner.

Publikasjon: Endosome-to-Golgi transport is regulated by protein kinase A type II alpha.
J Biol Chem. 2003 Jan 17;278(3):1991-7

Kim er patentrådgiver med bakgrunn i biokjemi fra Radiumhospitalet og har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse samt IPR-administrasjon. Han arbeider med å identifisere behov og muligheter for beskyttelse av immaterielle verdier (IP), og har fokus på det kommersielle aspektet ved patenter. I tillegg utarbeider og behandler han patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Kim har erfaring innen flere tekniske områder, blant annet plantetoksiner, kreftforskning, proteinseparasjon, rekombinant produksjon av proteiner, biologiske markører, fiskevaksiner samt diagnostiske metoder.

Klientene til Kim er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og mindre entreprenører, han kan derfor tilpasse sine tjenester for å møte ulike behov og rammer. Kim mener at en tett relasjon med kunden er viktig, for jo bedre man kjenner kunden, jo bedre rådgiver kan man være.

Spesialområdene til Kim er: kjemisk industri, farmasi og biotek, havbruk og fiskeri samt næringsmiddelindustrien.

Kim bistår ved protester og innsigelser av 3djeparts rettigheter. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre forsvarer han klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Kim kartlegger og analyserer konkurrentenes rettigheter og vurderer gyldigheten og omfanget av disse. Han forbereder IP-strategier og utfører IP due diligence-evalueringer og handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Tidligere var Kim ansatt i Patentstyret hvor han jobbet med granskning innen farmasi, biotek og kjemi. Deretter var han patentrådgiver i Zacco, og etter hvert deres leder for Patentavdelingen.

Kim Livgard har vært ansatt i Onsagers siden 2015.

Ta kontakt - Bidragsyter

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.