Portrett av Anne G. Johnsen

Anne G. Johnsen

IP Administrator – patent

Følg Anne G. Johnsen på LinkedIn

Arbeidserfaring:

2007 – d.d.: Onsagers AS, IP Administrator – Patent
2005 – 2007: Norwegian IPO, IP Administrator – varemerke
1997 – 2004: Bryn Aarflot AS, IP Administrator – varemerke
1985 – 1992: Onsagers AS, IP Administrator – varemerke/ design

Utdannelse/ Kurs:

B.A. Hons – Heriot-Watt University, Scotland – Interpreting and translating, French and Russian.

Språk:

Norsk og engelsk

Anne har mer enn 30 års erfaring fra IP-bransjen. Hun håndterer patentsøknader i Norge, EPO, og internasjonalt. Hun tilrettelegger dokumenter og formalia i patentsaker, innsigelser og andre patentrelaterte oppdrag for våre kunder. Videre håndterer hun frister, formalia og korrespondanse med nasjonale og internasjonale kontakter. Hun foretar også registrering av overdragelser og navn- og adresseendringer overfor NIPO og EPO. Anne har tidligere jobbet som varemerke- og designadministrator hos Onsagers, og har også erfaring fra det norske Patentstyret.