Portrett av Liv-Heidi Thoresen

Liv-Heidi Thoresen

European Patent Attorney/ Partner

Følg Liv-Heidi Thoresen på LinkedIn

Arbeidserfaring

2006 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney

2001 – 2006: GE Healthcare, Patent Officer

1998 – 2001: Kværner Oil & Gas, Patentkoordinator

1994 – 1998: Patentstyret (NIPO), Seksjonssjef

1990 – 1994: Patentstyret (NIPO), Saksbehandler

Utdannelse

2011 – 2012: Universitetet i Strasbourg, CEIPI diplom i europeisk patentrettspraksis

1996 – 1997: NTNU, Ledelse og styring av teknologibasert virksomhet

1985 – 1990: NTNU, Sivilingeniør, bioteknologi

1981 – 1984: Universitetet i Tromsø (UiT), eksamener i botanikk, zoologi, økologi, cellebiologi / molekylær genetikk, generell kjemi, matematikk og samfunnsvitenskap.

Medlemskap

EPI
Norske Patentingeniørers Forening
FICPI
TEKNA
Norsk Kjemisk Selskap

Språk

Norsk og engelsk

Liv-Heidi er patentrådgiver med bakgrunn fra biokjemi og bioteknologi. Hun har lang erfaring med IP-rådgivning og –ledelse, samt IPR-administrasjon med fokus på patenter. Hun arbeider med å kartlegge behov og muligheter for beskyttelse, og utarbeider og håndterer patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Hun liker å bruke kompetansen innen det patentrettslige for å hjelpe klientene til å få best utnyttelse av teknologien. Liv-Heidi er også flink til å utvikle strategi rundt patenteringen, og vet når, hva, hvor og hvordan den bør brukes. I tillegg behandler og innleverer hun SPC-søknader.

Liv-Heidi arbeider i et bredt spekter av tekniske områder, som blant annet biokjemi, prosesskjemi, bioteknologi/genteknologi, vannrensing/vannbehandling, farmasi, generell organisk- og uorganisk kjemi, næringsmiddelkjemi, havbruk og oppdrett.

Klientene til Liv-Heidi er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og små entreprenører. Hun kan dermed tilpasse sine tjenester etter ulike behov og rammer. Da hun tok diplomet i Strasbourg, lærte hun mer om variasjonene av rettspraksis på patentområdet i ulike land.

Spesialområdene til Liv-Heidi er farmasi og bioteknologi, fornybar energi og miljø, havbruk og fiskeri, kjemisk industri, næringsmiddelindustrien, olje og gass samt sport og fritid.

Liv-Heidi kartlegger og analyserer konkurrentenes patenter og vurderer gyldigheten og omfanget av disse. Hun er også erfaren innen angrep av tredjepartsrettigheter gjennom protester og innsigelser. I tillegg vurderer hun risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Videre kan hun forsvare klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR, og har erfaring med rådgivning fra rettstvist. Hun forbereder IP-strategier, håndterer IP due diligence-evalueringer og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Liv-Heidi Thoresen er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2006.

Relaterte artikler