Portrett av Eivind Roverud

Arbeidserfaring

2022 – d.d.: European Patent Attorney, Onsagers AS

2017 – 2022: IPR Manager, Inven2

2015 – 2017: Patent Manager, Yara International

2007 – 2015: Patent Specialist, Xellia Pharmaceuticals (tidligere Alpharma)

2001 – 2007: Overingeniør, Patentstyret

Utdannelse

2000: Master of Science, Biokjemi, Universitetet i Oslo

Språk

Norsk og engelsk

Oppsummering

Eivind har omfattende erfaring med patentering innen livsvitenskap. Han har hatt IP-ansvar i mange innovasjonsprosjekter knyttet til antibiotika, farmasøytiske formuleringer, celleterapi, genterapi og antistoffer. Han brenner for å koble patentbeskyttelse til forretningsplaner, slik at kundene får valuta for pengene. Videre har han jobbet mye med handlefrihetsanalyser (FTO-analyser), slik at lansering av nye produkter og tjenester har lavest mulig risiko. Kort oppsummert er kjernekompetansen slik:

  • Sikring av verdifull IP i innovasjonsprosjekter; skissering av egnede patenteringsstrategier.
  • Vurdering av patenterbarhet og utarbeiding av handlefrihetsanalyser
  • Utarbeiding av patentsøknader og dirigering av deres saksbehandling

Både patenterbarhet, håndhevbarhet, kostnader, lanseringstidspunkt, viktigste markeder, viktigste produksjonsland og konkurrent-aktiviteter er aspekter som bør inkluderes i IP-strategien for innovative selskaper med globale ambisjoner.

Eivind har over to tiår med patenteringserfaring, men har først nylig tatt EQE-eksamen for å kvalifisere som European Patent Attorney. Han har jobbet i Onsagers siden august 2022.

Relaterte artikler