Portrett av Fredrik Almaas

Arbeidserfaring

2021 – d.d.:  Onsagers  (Norway) – Advokatfullmektig

2018 – 2021 Klagenemnda for industrielle rettigheter – Seniorrådgiver / Juridisk utreder

2018 – 2021 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser – Sekretær

2011 – 2021 Det juridiske fakultet, UiB – Sensor og veileder (masteroppgaver)

2010 – 2018 Patentstyret – Seniorrådgiver

2008 – 2009 Advokatfirmaet Arntzen De Besche – praktikant

2008  Advokatfirmaet Garmann Mitchell & Co – praktikant

2006 – 2010  Juridisk fakultet, UiB – Undervisningsassistent

2004 – 2007  Sør-Trøndelag Tingrett – vikar

2004 Befal, H.M. Kongens Garde

Utdannelse

2004 – 2010 Master i rettsvitenskap – Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).
Fordypning i immaterialrett, skatterett, selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Mastergradsoppgave: Sitatrettens utstrekning i lys av ytringsfriheten.

2011 IP Law Summer School, Downings College, Cambridge.

Språk

Norsk, engelsk.

Utmerkelser

Oppsummering

Fredrik er advokatfullmektig og IP-rådgiver i Onsagers. Han jobber med et bredt spekter av klienter innenfor flere bransjer, blant annet fornybar energi, elektronikk og offshore.

Han har en master i rettsvitenskap (2010) fra det juridiske fakultet i Bergen med spesialisering i varemerke-, design-, patent- og opphavsrett, og med ytterligere fordypning gjennom IP Law Summer School (Downing College, Cambridge, 2011). Fredrik skrev masteroppgaven sin innenfor opphavsrett, hvor temaet var sitatrettens omfang og utstrekning i lys av ytringsfriheten. Interessen for immaterialrett oppsto gjennom flere trainee-opphold i Schjødt (Trondheim), hvor han fikk muligheten til å jobbe med flere opphavsrettslige spørsmål. Valget av spesialisering var enkelt etter dette!

Fredrik har jobbet med immaterialrett i over et tiår, og har solid erfaring med rettighetsetablering og konflikthåndtering. Han har mange års erfaring fra Patentstyret, hvor han som juridisk rådgiver jobbet med søknadsbehandlinger og skrev avgjørelser i avslagssaker, innsigelsessaker og administrative overprøver. I tillegg hadde han ansvar for muntlige forhandlinger. Videre har Fredrik jobbet som juridisk utreder i Klagenemnda (KFIR) i flere år, hvor han utredet og skrev avgjørelser i alle typer varemerkesaker, samt design- og patentsaker. I samme periode var han også sekretær i Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser, et organ som mekler i tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om retten til rimelig godtgjørelse.

Fredrik har også jobbet som sensor og veileder for masterstudenter for det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen siden 2011.

Fredrik har jobbet i Onsagers siden august 2021.