Arbeidserfaring

2021 – d.d.:  Onsagers  (Norway) - Advokatfullmektig

2018 – 2021 Klagenemnda for industrielle rettigheter - Seniorrådgiver / Juridisk utreder,

2018 – 2021 Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser - Sekretær

2011 – 2021 Det juridiske fakultet, UiB - Sensor og veileder (masteroppgaver),

2010 – 2018 Patentstyret - Seniorrådgiver

2008 – 2009 Advokatfirmaet Arntzen De Besche - praktikant

2008  Advokatfirmaet Garmann Mitchell & Co - praktikant

2006 – 2010  Juridisk fakultet, UiB - Undervisningsassistent,

2004 – 2007  Sør-Trøndelag Tingrett - vikar

2004 Befal, H.M. Kongens Garde

Utdannelse

2004 – 2010 Master i rettsvitenskap - Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB).
Fordypning i immaterialrett, skatterett, selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Mastergradsoppgave: Sitatrettens utstrekning i lys av ytringsfriheten.

2011 IP Law Summer School, Downings College, Cambridge

Språk

Norsk, Engelsk

Oppsummering

Fredrik er advokatfullmektig og IP-rådgiver i Onsagers, og jobber med et bredt spekter av klienter innenfor flere bransjer, blant annet fornybar energi, elektronikk og offshore.

Han har en master i rettsvitenskap (2010) fra det juridiske fakultet i Bergen, med spesialisering i varemerke-, design-, patent- og opphavsrett, med ytterligere fordypning gjennom IP Law Summer School (Downing College, Cambridge, 2011). Fredrik skrev masteroppgaven sin innenfor opphavsrett, hvor temaet var sitatrettens omfang og utstrekning i lys av ytringsfriheten. Interessen for immaterialrett oppsto gjennom flere trainee-opphold i Schjødt (Trondheim), hvor han fikk muligheten til å jobbe flere opphavsrettslige spørsmål. Valget av spesialisering var enkelt etter dette!

Fredrik har jobbet med immaterialrett i over et tiår, og har en solid erfaring med rettighetsetablering og konflikthåndtering. Han har jobbet i mange år i Patentstyret, hvor han som juridisk rådgiver jobbet med søknadsbehandlinger og skrev avgjørelser i avslagssaker, innsigelsessaker og administrative overprøver. I tillegg hadde han ansvar for muntlige forhandlinger. Videre har Fredrik jobbet som juridisk utreder i Klagenemnda (KFIR) i flere år, hvor han utredet og skrev avgjørelser i alle typer varemerkesaker, samt design- og patentsaker. I samme periode var han også sekretær i Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser, et organ som mekler i tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om retten til rimelig godtgjørelse.

Fredrik har også jobbet som sensor og veileder for masterstudenter for det juridiske fakultet ved Universitet i Bergen siden 2011.

Fredrik har jobbet i Onsagers siden august 2021

Ta kontakt - Bidragsyter

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.