Portrett av Håvard Larsen Rykkje

Arbeidserfaring

2016 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney

2011 – 2016: Onsagers AS, Patentrådgiver

2007 – 2011: Patentstyret (NIPO), Saksbehandler innen olje og skip

Utdannelse

2016: European Qualifying Examination (EQE)

2002 – 2007: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Siv.ing. innen petroleumsteknologi (boring)

 

SPRÅK

Norsk og engelsk

Håvard er patentrådgiver med bakgrunn fra petroleumsteknologi. Han har mange års erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), med særlig vekt på patenter. Han utarbeider og behandler patentsøknader i Norge og internasjonalt.

Håvard har kjernekompetanse innen ulike tekniske områder, blant annet subsea-systemer, boring, slam, produksjon, intervensjon, hivkompensering av stigerør/borerør, Plugging and Abandonment samt Fracking.

Klientene til Håvard er av alle størrelser, fra store multinasjonale selskaper til SMB og mindre entreprenører. Han har fortrinnsvis erfaring fra mekanisk industri, særlig innen leting og utvinning av olje og gass.

Spesialområdene til Håvard er olje og gass, mekanisk industri, skip og maritim samt fornybar energi og miljø.

Håvard kartlegger og analyserer konkurrenters patenter og vurderer gyldighet og omfang av disse. Han er også erfaren innen angrep av tredjepartsrettigheter ved å utarbeide og innlevere protester og innsigelser. I tillegg vurderer han risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. Håvard kan også forsvare klientenes rettigheter ved muntlige forhandlinger i EPO og KFIR. Håvard håndterer IP due diligence-evalueringer og utfører handlingsromsanalyser (FTO) for bedrifter og prosjekter.

Som en av få nordmenn, bestod Håvard alle fire delene av European Qualifying Examination (EQE), noe som patentrådgivere må bestå for å få lov til å representere søkere overfor det europeiske patentverket. Håvard kan dermed benytte tittelen European Patent Attorney (EPA).

Håvard Larsen Rykkje er partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2011.

Relaterte artikler

Nå kommer Smart Ships
Digitalisering

Nå kommer Smart Ships

I filmen, «2001: En romodyssé» fra 1968, så vi for første gang fremtidsvisjonen om kunstig intelligens og autonome romskip. Dette er ikke lenger science fiction, noe bl.a. bilindustrien har vist, nå gjør også autonome skip sitt inntog.