Portrett av Lise Fredhjem

Lise Fredhjem

IP Administrator – patent

Følg Lise Fredhjem på LinkedIn

Arbeidserfaring:

2000 – d.d.: IP Administrator, Onsagers AS
1998 – 1999: Sekretær/prosjektkoordinator v/Patentavdelingen hos Kværner ASA
1996 – 1998: Sekretær/sjefssekretær v/ Avd. for Teknologiutvikling Kværner ASA
1985 – 1996: Laborant ved Det Norske Radiumhospital, Avdeling for Patologi

Utdannelse:

1995: Treider, sekretærkurs
1983- 1984: Musikk/teaterlinjen ved Romerike Folkehøgskole
1983 – 1983: Nordstrand Videregående Skole – allmennfaglig linje med biologi og kjemi

Språk:

Norsk, engelsk

Lise håndterer patentsøknader i Norge, EPO, og internasjonalt. Hun tilrettelegger dokumenter og formalia i patentsaker, innsigelser og andre patentrelaterte oppdrag for våre kunder. Videre håndterer hun frister, formalia og korrespondanse med nasjonale og internasjonale kontakter. Hun foretar også registrering av overdragelser og navn- og adresseendringer overfor NIPO og EPO.

Lise har vært ansatt i Onsagers siden januar 2000.