Portrett av Sigrid Margrethe Dahl

Utmerkelser

Sigrid har jobbet med IP og varemerker siden 2015. Hun har jobbet med større og mindre kunder både i Norge og utlandet og bistått dem med bl.a. varemerkeregistrering, håndtering av større varemerkeporteføljer og kontakt med utenlandske samarbeidspartnere og myndigheter. Sigrid besto EUIPOs varemerke- og designutdanning for IP-administratorer i 2023.

Sigrid er utdannet fagoversetter (engelsk – norsk) fra Høgskolen i Agder og har tidligere jobbet som fagoversetter og teknisk forfatter og med koordinering/administrasjon av oversettingsprosjekter til flere språk.

Sigrid har jobbet i Onsagers siden februar 2023.