Portrett av Edmund André Høydahl

Arbeidserfaring

2022 – d.d.: Onsagers AS, European Patent Attorney

2018 – 2022: Onsagers AS, Patentrådgiver

2008 – 2017: Patentstyret (NIPO), Senioringeniør
Behandlet patentsøknader, forundersøkelser og oppdrag innen fagområdet, med hovedtyngden på legemidler og legemiddelformuleringer. Jobbet også med medisinsk utstyr, sportsutstyr, sprengstoff og brannslukningsutstyr.

2007 – 2008: Apotek 1 Legevakten
Provisorfarmasøyt og stedfortreder for apoteker. Kundebehandling, medisinsk veiledning, logistikk og opplæring av nytt personale.

2006 – 2007: Apokjeden A/S
Prosjektering av Apotek 1 Legevakten.

Arbeidserfaring under studiet:

2005 – 2006: Frogner Apotek, Farmasøyt med studentlisens
Kundebehandling, sporadisk labarbeid.

2004 – 2005: Apotekproduksjon A/S, Labtekniker
Kvalitetssikring og kjemisk kontroll av legemidler og råvarer til produksjon i apotek og farmasøytisk industri etter forskrifter, blant annet fra den europeiske farmakope. Fikk opplæring og erfaring med våtkjemiske analyser og instrumenter innen spektrofotometri, IR, flammefotometri, automatiske titreringer og tynnsjiktkromatografi.

2002 – 2004: Svaneapoteket Oslo, Apotektekniker under farmasistudiet

Utdannelse

2001 – 2006: Universitetet i Oslo (UiO), Farmasi, Cand.pharm. med hovedfag i legemiddelkjemi

Hovedfagsoppgave: Application of one-pot synthesis of Cu(I)-catalyzed cycloaddition between azides and terminal alkynes : a new one-pot synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles from terminal acetylenes and in situ generated azides

Artikkel (medforfatter): One-pot synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles from terminal acetylenes and in situ generated azides

2000 – 2001: Universitetet i Oslo (UiO), Realfag: Astronomi, Fysikk, Kjemi, Ex.Phil.

Språk

Norsk og engelsk.

Medlemskap

TEKNA

André er patentrådgiver med bakgrunn som farmasøyt, og har hovedfag i legemiddelkjemi. Han har lang erfaring med å kartlegge behov og muligheter for å beskytte immaterielle verdier (IP), spesielt innenfor life science, farmasi og farmasøytiske formuleringer. André bistår klientene med patentfaglig rådgivning, og utarbeider og følger opp patentsøknader i inn- og utland.

André har erfaring med ulike tekniske områder innen kjemi, life science, farmasi og biotek, herunder særlig galenisk farmasi, formuleringsteknikk, tablettformuleringer, formuleringer for inhalasjon, formuleringer for dermal applikasjon, fysiologi, medisinsk anvendelse av legemidler, medisinsk utstyr (sprøyter, infusjonsutstyr, inhalatorer m.m.), medisinsk teknologi og biokjemi.

André har yrkeserfaring med kvalitetstesting, kjemisk kontroll og analysearbeid av råvarer for bruk i produksjon av legemidler. Han var med å prosjektere åpningen av Apotek 1 Legevakten og jobbet i apoteket som provisorfarmasøyt. Deretter har han ni års erfaring fra Patentstyret, hvor de tre siste årene var som senioringeniør. I Patentstyret var hans viktigste oppgaver å gjennomføre søk og undersøkelser, i tillegg til å behandle patentsøknader – hovedsakelig innenfor legemiddelformuleringer.

André har innsikt i legemiddelformuleringer og utfordringer knyttet til legemiddelavlevering, blant annet av medikamenter som påvirker sentralnervesystemet, lunger og hjerte/kar. Han liker å jobbe med farmakokinetikk, legemidlers absorbsjon, distribusjon og eliminasjon, farmakodynamikk (legemidlers virkningsmekanismer i kroppen), farmakognosi og farmakoterapi.

André ser på IP som en mulighet for firmaer til å tenke helhetlig på sin forretningsstrategi, og være bevisste på sine immaterielle verdier, sikre at IP-strategien er hensiktsmessig med tanke på utvikling og drift og gi et godt kost/nytte-forhold.

Klientene til André er hovedsakelig norske og internasjonale legemiddelfirmaer samt forskningsmiljøer.

Spesialområdene til André er farmasi og biotek, farmasøytisk industri, life science samt kjemisk industri.

André kartlegger og analyserer konkurrentenes patenter og vurderer gyldighet og omfang av disse. Videre kan han angripe patentene med protester og innsigelser. André vurderer også risiko for inngrep og gir råd ved håndhevelse av patent. I tillegg kan han forsvare rettighetene til klientene ved muntlige forhandlinger i EPO, Patentstyret og KFIR.

Edmund André Høydahl har vært ansatt i Onsagers siden 2018.

Relaterte artikler

Forlenget levetid for legemiddelpatenter (SPC PED)
Forskning

Forlenget levetid for legemiddelpatenter (SPC PED)

Fra 1. september 2017 innføres en ny forskrift som gir utvidet levetid for legemiddelpatenter der man forsker og bruker tid på å komme til markedet. Den nye forskriften vil spesielt gagne de som forsker på medisiner til barn.

Forskning og teknologi hånd i hånd
Forskning

Forskning og teknologi hånd i hånd

Utvikling av legemiddelkandidater er en ressurskrevende prosess. En IP-strategi hegner om investeringene, øker konkurransekraften og sikrer fremtidig utvikling.