Arbeidserfaring

2012 – d.d.: Onsagers AS, Advokat / Partner

2008 – 2012: Patentstyret (NIPO), Juridisk seniorrådgiver, Patentjuridisk, Patentavdelingen

2011 – 2012: Patentstyret (NIPO), Juridisk rådgiver, Juridisk og Internasjonal Stab

2010 – 2010: Patentstyret (NIPO), Sjef for Patentjuridisk seksjon, Patentavdelingen (vikariat)

2004 – 2008: Advokatkontoret Edmund Asbøll, Advokatfullmektig / Advokat

Utdannelse

2012: Universitetet i Oslo (UiO), Valgfag Masternivå, Design-, varemerke- og patentrett

2001 – 2004: University of New South Wales, Master of Laws, LL.M, Internasjonal rett; EU-rett, voldgift og internettrett
Aktiviteter og samfunn: Volleyball (universitetslaget til UNSW, det norske juniorlandslaget, 1. divisjon damer)

1997 – 2004: Universitetet i Oslo (UiO), cand.jur, Jus
Aktiviteter og samfunn: Juridisk Studentutvalg

Frivillig arbeid

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), Rådgivning innen arv, skifte, vold og mishandling samt arbeidsrett.

Språk

Norsk, engelsk og tysk.

Medlemskap

Den Norske Advokatforening

Oppsummering

Ulrikke er advokat og har mange års erfaring med å gi juridiske- og strategiske råd innen immaterielle rettigheter (IPR), herunder patent, varemerke og design. Rådgivningen omfatter hele livsløpet til IP-rettighetene, fra ideen oppstår til håndhevelse. I tillegg bistår hun klientene med å utarbeide kontrakter, prosedyre, forhandlinger/meklinger, tvister og rettsaker. Ulrikke er en svært erfaren rådgiver og dekker hele det immaterialrettslige feltet. Hun har utstrakt erfaring i patentjuridiske spørsmål.

Klientene til Ulrikke representerer et vidt spekter innen norsk og utenlandsk næringsliv, og hun setter seg inn i ulike bransjers IP-problemstillinger og finner kostnadseffektive løsninger.

Spesialområdene til Ulrikke er: skip og maritim, havbruk og fiskeri, olje- og gassrelaterte næringer, mekanisk industri, bygg og anlegg samt sport og fritid.

Ulrikke arbeider med porteføljehåndtering, arbeidstakeroppfinnelser, lisensiering og avtaler for øvrig. Hun bistår kjøper, selger og/eller investor ved IP due diligence-evalueringer, og gir veiledning ved forretningshemmeligheter, illojal konkurranse, forfalskning og andre rettsområder. Hun har også jobbet mye med prosedyre innen erstatningsrett.

Fra tidligere arbeid har hun IP-erfaring fra Patentstyret, der var hun rådgiver i Patentjuridisk samt Juridisk og Internasjonal stab. Som Norges representant, møtte hun fast opp i World Intellectual Property Office (WIPO) og i den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO).

I hennes arbeid er det viktig å møte industrien, og hun holder stadig foredrag på konferanser om maritim industri.

Ulrikke Asbøll er senior partner i Onsagers og har vært ansatt siden 2012.

Ta kontakt - Bidragsyter

Send en melding direkte til vår konsulent. Skriv gjerne en kort melding om hva det gjelder slik at vår konsulent kan følge deg opp på best mulig måte.

"*" indicates required fields

Hidden
Lagring av data*
Nyhetsbrev

Alle dine opplysninger behandles konfidensielt. Ved å fylle inn skjemaet godtar du også vårt personvernsreglement.

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.